is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoen syns principael brieven die he van ons besegeit heft sprekende upt ampt vurscreven ende inhaldende twee dusent gulden die hie an dat ampt vurscreven liggende heft. Alle argelist uitgesceiden. In orkonde. Gegeven int jair onss Heren MCCCXCI des Saterdages nae Sacraments dach.

8 Mei 1391.

Wij doin kont etc. dat wij alle alsulke lude als in der herlicheit van Arssen wonachtich sijn hebben ontfangen mit allen hoeren gueden in onse beschirmnisse ende dat wij die verantwerden sullen tgegen alremallich dair hoen des noit is gelijck onsen ondersaten, ende sij sullen ons dair voir bede en schattinge geven en dienst doin gelijck dat ons onse ondersaten doin. Sunder argelist. Ende des the getuge hebben wij onsen segell bynnen an desen brieve doin drucken. Int jair onss Heren MCCCXCI des Manendages na onss Heren Hemelvairts dach.

Op den kant staat: Hertoge van Gelren ende greve van Zutphen.

25 April 1392.

128. Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij bij rade ende goitdunken onser rade ende vriende gemaict hebben ende gesat, maken ende setten, mit desen brieve Arnt van Li enden, onsen amptman ende richter yn onser stat van Thiel, yn onsen gerichten tot Zandwich, tot Resteren, tot Zoelen ende yn onsen alinghen lande van Nederbetuwe mit allen hoeren thoebehoeren, also dat he dair van onsen wegen richten, vorderen ende boeren sal alle broeken, hoge ende lege, groet ende cleyne. Mede hebben wij Arnt vorscreven onsen dijckgreve van allen onsen landen van Nederbetuwe vorscreven gemaket. Also dat wes geboirt van onsen broiken ende van onsen dijckgreefscapen vorscreven dat he dair af die alinghe helfte tot allen tiden als die vorschreven sijn