is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem beiden parthien vurscreven rurende van der veeden eens seggens an ons heren vurscreven semelich gebleven sijn gelijck die brieve dair af inhalden. Soe gelave wij voir ons ende voir onse erven, wert sake dat onser eynich aflivich wurde eer dit seggen geseget wuirde dair her Brustijn van Herwijnen, ridder, of die gene dien hie dat bevelen sall weder leveren sall dat huys, land ende herlicheit van der Ameyden mit hoeren toebehoeren ende dat huys mit sinen toebehoeren tot Eversteyn, in alle der maten soe her Bruistijn vurscreven die tot onser behuef ontfangen heeft, bijnnen den irsten maent na dode onser eynichs vurscreven. Ende wij bevelen sementlich heren Bruinstijn vurscreven of dien hie dat huys ende herlicheit van der Ameyden vurscreven ende dat huys van Everstein mit sinen toebehoiren vurscreven indertijt bevalen hed dat Johan van Arckel thuys van der onss hertogen van Gelren of nacomelingen dat huys van Everstein vurscreven weder averleveren bynnen der irsten maent dat onser eynich aflivich wurde als vurscreven is. In orkonde etc.

9 Junij 1391-

Wij Willem etc. doen kont etc. dat wij avermits Gadert van Stramprayde, onsen oversten rentmeister, tot onser behuef ontfangen hebben twee dusent goide Gelren gulden van heren Arnt van Hoemen, ridder, die he ons van synren gevengeniss sculdich was up sente Bonifacius dach neestleden, soe dat ons der betalinge wall ghenuget ende schelden voir ons, voir onse erven ende nacomelingen heren Arnt vurscreven ende sijne erven ende alle die ghene die des quijtancie behovende sijn of moigen wesen loss, ledich ende qwijt van den IIM gulden vurscreven avermits desen brieve. Alle argelist uitgeseget. In orkonde etc. Datum anno Domini MCCC nonagesimo primo feria sexta post Bonifacii episcopi.