is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

halven tholl tot Zutphen ende ther Honepe ende halven marcksteden vurscreven sullen laten heffen ende boeren als vurscreven is ende sij dair nyet uyt ontsetten noch doin noch laten ontsetten ende dit vurscreven sijne helfte nymant qwijt te geven, thent der tijd dat he ende sijne erven die vurscreven xillcxvi aude scilden of dair voir gelijck payment denselven scilden gelijck goit alinclich geboirt hebben soe vurscreven is. Ende soe wes Willem vurscreven of sijne erven van onsen vurscreven halven thollen ende mercksteden van tide the tide boirt ende boeren soilen, dair af sall he ende sijne erven ons of onsen erven tot Zutphen ende ther Honepe tot allen tiden als sich dat geboirt quitanciebrief geven in afslach der summen vurscreven. Alle argelist uitgeseget. In orkonde. Datum MCCCXCII Sabbato post Pasche.

19 April 1392.

Wij Willem etc. doin kont etc. ende bekennen dat wij voir ons etc. omme menigen truwen dienst den ons Enter Bolten, onse koek, gedain heft ende noch doin mach den selven Enter vurscreven gegeven hebben ende geven avermids desen apenen brieve tot sijnen lijve alsoe lange als hie leeft, uyter have van der Camervorst in onsen ampt van Goch gelegen, XII malder roggen jairlix Gochsche mate te heffen ende te boeren alle jair up sente Mertens dach in den wijnter. Ende ontbieden dair omme onsen rentemeister tot Goch, die nu is of hier namaels wesen sall, dat sij Enter Bolten vurscreven rustelich ende vredelich laten volgen ende gebrueken XII malder roggen uyten have vurscreven. Ende als Enter Bolt vurscreven nyet langer en is, soe sullen die XII malder roggen vurscreven comen weder in onse ende onser erven ende nacomelingen behuef, sunder argelist. In orkonden. Datum anno Domini MCCCXCII feria sexta post festum Pasche.