is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brieve den hogeboren fursten, heren Willem van Gulich, hertogen van Gelren greve van Zutphen ende allen sijnen hulperen ende ondersaten ende alle sijne hulpe hulperen ende ondersaten ende voert heren Gijsbrecht, heren van Vyanen ende van den Goye, heren Henrich van Vyanen, heren van der Ameiden, sijnen soen ende allen hoeren soenen ende broidere ende hoeren soenen ende allen oeren hulperen ende ondersaten ende allen hoerre hulpere hulperen ende ondersaten eynen goeden alden, vasten, gantzen, steden, onverseechden vrede, aengaende nu en neesten sonnendage comende te sonne ondergange ende durende thent sente Johans dach Baptiste geheiten te myddesomer neestkomende ende voert dair na eyn jaer lang neestvolgende ende den lesten dach daer af all ende mit desen vrede sal illich partye up beiden sij den up sijn leen ende goet bevreedt sijn des te gebruken also lange als dese vrede waert, uytgenomen de slate ende erfnisse van der Ameyden ende van Eversteyn die in handen soelen staen onser genedigen heren van Hollant en van Gelren ende die her Ernst van Herwinen van derselver onsen heren wegen verwinnen sal so dat gededingt is. Voirt soilen mit desen vreden voerscreven alle gevangene up beiden syden die ongeschatt sijn ende dier geit onbetailt ende onverwijst is ende van riddere aert sijn dach hebben up hoer eyde desen vrede lang durende ende die ghene die van riddere aert nyet comen ende sijn soelen redelike borchtucht doin ende setten up hoer eer ende daermede dach hebben of bliven sitten sonder we doen desen vrede lang durende. Voert soelen alle hulpere ende ondersaten up beiden sijden onderlingen rijden, wandelen ende wesen in mallix landen ende slaten, veilich van desen orloge hoer comenscap te doin ende saken te werven, uytgeseecht dat onse ondersaten ende der van Vijanen in des anderen slaten nyet comen ende soilen durende desen vrede om des doitslager wille. Mer sij moigen onder eyn

20