is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Junij 1381.

3 Junij 1391.

Fol. 138a. Nos Wilhelmus primogenitus etc. Universispresenteslitteras visuris et audituris notum facimus publice recognoscentes, quod nos et successores nostri dilectos nostros singulos ac universos cives Colonienses rebus et corporibus, per terram sive per aquas, in comitatu Gelrensi eundi et redeundi in omnibus suis negociis peragendis, tanquam nostros homines in nostram proteccionem recipimus et ipsam perpetuo duraturam, omni fraude et dolo penitus exclusivo. In cuius rei testimonium et robur sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum Sabbatino post octavam Sacramenti anno Domini MCCLXXX primo ').

MCCCXC primus.

') waarschijnlijk schrijffout voor 1381.

Fol. 138av. is onbeschreven.

tol. 138b. Wij Otte, here van Arkel ende Jan van Arkel, here van Ilaghensteyn, doen kont allen luden dat wij ghegeven hebben ende gheven enen goiden alden onverseeghden vrede den hertoge van Gelren ende greven van Zutphen, den heren van Vyanen, alle hoeren ondersaten ende hulperen die mit brieven ontseeght hebben voir ons, onse hulperen ende ondersaten, in deser manieren dat alle die ghene die wij ghevangen hebben of die onse, die van ridders aert sijn, dagh hebben solen op hoeren eet desen vrede langh duerende. Ende die ghene die van ridders aert nyet komen en sijn solen burge setten voer hoere eer of bliven sitten sonder wee doen. Ende des heren lude van Vyanen die wij of die onse gevangen hebben solen bliven sitten sonder we doen desen vrede lanch duerende. Voert soe en solen onse lude noch hulperen in des hertogen slaten van Gelre noch des heren van Vyanen noch in hoere huiper slaete nyet komen.