is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die desen brieef zoelen syen of horen lesen dat wij hebben quijt gelaeten ende quyt gheven mit desen apenen brieve Lambert Zwanekonc '), onsen vulsculdigen horigen man, van allen rechte als hi uns toe behoerde. Alzo dat hi sich moghe weenden ende kyren waer dat hi wil ende wij en ghien recht an oen en behoelden. In orkonden des soe hebbe wy onse segel an desen brieeff doen hanghen. Gegeven int jaer uns Heren MCCC ende tachtentich up der Elf dusent megede dach.

Sigillata jussu domini.... prepositum Zutphaniensem.

21 October 1380.

Wij Willem van Gulic, bij der genaden Gads hertoge van Gelren ende greve van Zutphen, doen kont allen die desen brief zoelen sien of horen lesen dat wij hebben untfangen Lambert Zwanekonc 1) tot enen dinstman ende gheven hem alsulc dinst recht als anders onse dinstlude hebben in unsen lande van Gelren ende van Zutphen. In orkonden des soe heb wij unsen segel an desen brieff doen hangen. Gegeven int jaer uns Heren MCCC ende tachtentich up der Elf dusen meghede dach. Copie.

Sigillata jussu domini.... prepositum Zutphaniensem.

') of Zwavekonc.

Fol. I38^v. is onbeschreven.

26 April 1392.

Pol. 139. Wij Willem van Gulich etc. Johan, here van Cuyck, Emond van Endelsdorp, here tot Grypinchaven ende toe Rulant, Johan van Hoentsler geheiten van den Velde, Johan van den Bylant, Robbrecht van Apeltern, riddere, Johan van den Bylant heren Ottensoen, Gadert van Stramprade, rentmeister slands van Gelren, Johan Mompelier van Overhage