is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

perden of an reisiger haven, dat verlech ende den schaden ende verlies vorscreven sal he slain ende rekenen up dat ampt voirscreven tot bescheideliker bewisinghe als vorscreven is ons dair af te doin. Ende wij en sullen Gadert vorgenoemt of syne erven van den vorscreven ampt nyet ontsetten noch doin noch laten ontsetten, wij en hedden hein of sijnen erven irst genoich, vol ende wail gequyt van allen verlech, schaden ende verlies vorscreven. Alle dese punten vorscreven hebben wij hertoge ende hertoginne vorscreven voir ons, voir onse erven ende nacomelingen Gadert vorscreven ende sijnen erven gelaift ende gelaven yn goiden truwen vast, stede ende onverbrekelich te halden ende te voldoin, sonder argelist. In orkonde etc. Gegeven int jair onss Heren MCCC ende negentich up sente Jans dach Nativitatis baptiste.

Fol. 140*. is onbeschreven.

8 Januarij 1391.

Fol. 141. Wij Willem etc. doen kont etc. dat wij rade ende guetduncken onser rade ende vriende gesatt en gemaict hebben, setten ende maken, mit desen brieve Aetzart die Koek heren Gijsbrechtsoen onsen tolner tot Tyel, also dat he onse tolhuys mit sijnen toebehoeren aldaer verwaren ende onsen toll boeren sal tot onser behoef ende van wegen onss ende onss oversten rentmeister onser landen van Gelren Gaderts van Stramprade ende ons of onsen oversten rentmeister vurgenoemt toe allen tijden, als wij of die selve onse overste rentmeister Aetzart vurgenoemt dat weten laten of scriven doen, bescheidelike rekeninge ende bewysinge daer af te doen. Voirt so sal Aetzart vurgenoemt onsen geswaren tolscriver up onsen tolhuse vurscreven ende in sijnen kost halden ende onsen tolle ende tolhuys vurscreven verwaren ende daer afF alle jair hebben vur synen dagelixschen kost negentich goede alde schilde, gelijc men up onsen tolle