is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

setten sy en hedden irst die vorscreven sevenhondert gulden alinclic geboirt so vorscreven is. Alle argelist etc.

ol. 144v. is onbeschreven.

20 July 1390.

ol. 145. Wij Willem van Gulic etc. doen kont allen luden mit desen apenen brieve ende bekennen dat wi bi raede ind gaitduncke onser raiden ende vrinde verpacht hebben ende verpachten mit desen selven brieve onser stat van Gelren, went wij die gherne behulpen segen dat die sich te beterend, onse gruyt tot Gelren soe als die van aids gelegen is, acht jair lanch na eyn ander volgende vur eynen jairlixen pachte als illix jairs vur hondert mark Brabants alsullix payments als indertijt der betalinge binnen onser stat van Gelren genge ind gheve wesen sall, op vier termyn hier na beschreven te betalen, dat is te weten xxv mark payments vurscreven opten heyligen Paesch dach, XXV mark op sent Johans dach Nativitas, Johannis dair na neestvolgende, XXV mark payments vurscreven op sent Remeys dach dairna neestvolgende ende XXV mark payments vurscreven opten heiligen Kirsdach dair na neestvolgende, alle wege illix jairs to betalen ons of onsen rentmeister den wij dat bevelen te boren, wilke jaren vurscreven aingaen sullen na jaren Johans Speden, ons gruters ter Nieikirken, na datum sijnre brieve mit sulken vurwarden dat onse stat van Gelre vurscreven oir best mit onsen gruyt doin mach dese acht jaren vurscreven ende sullen alsulke gude gruyt gheven dair onse lude mede bewairt sijn in onsen lande. Ende sij mogen brouwen ende tappen hop alsoe verre als sij up onsen molen tot Gelren malen anders niet ende gebieden dair omme onsen drossait tot Gelren, die nu is ende hier namels komen mach, dat he verware dat niement in onsen drossaitampt van Gelren eynich bier en tap et en sy gegruyt mit

21