is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onsen gruit tot Gelren of hi en heb orlof van onsen stat vurgenoemt, op eyn peyn van drien ponden cleynren penningh om die af te nemen die dair baven deden, half an ons te kiren die ander helft an onse stat van Gelre alsoe ducke ende mennichwerf dat geschieden, sonder argelist. Voirt soe bekennen wij in desen selven brieve want wij onse vorgenoemde stat van Gelre gerne gebetert hedden so hebben wij derselver onsen stat gegeven ende gheven dat wullenampt tot Gelren ind all onse ampt van Gelren dair mit sulken vogen ind vurwarden soe als onse stat van Goch dat wullenampt vurscreven in onser stat van Goch ind inden ampt van Goch dat van onsen seligen voirvaderen ende van ons heeft soe dat niement gheen gewant maken en sal in onsen stat ende ampt van Gelren vurscreven hi en sij burger in onser stat van Gelren vurscreven ende dair binnnen wonachtich. Ende dat onse stat van Gelren dat wullenampt vurscreven hogen ende legen ind koren dair van te nemen bi rade der burgermeister ind scepenen onser stat van Gelren vurgenoemt ind bi den geswaren van den wullen ampt vurgenoemt die sij dair thoe kiesen sullen yn alle der manieren als dat yn onsen stat van Goch gew oentlich is. In orkond etc. Datum anno Domini 1390 feria mi post Divisionis apostolorum. Sonder argelist.

Deze acte komt ook voor fol. 7iv.

Fol. 145V. is onbeschreven.

Scripta est littera etc.

Fol. 146. Wij Willem etc. doen kont etc. ende bekennen dat wij by raide ende goitduncken onser rade ende vriende ghemaict hebben ende maken mit desen brieve Johan van de Bierwisch onsen amptman ende richter tot Arnhem ende yn onsen lande van Veluwenzoeme mit sinen toebehoeren, utegescheiden onse richteampt tot Brurnmen mit sinen tobehoeren,