Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vurscreven of hoer erven die vurscreven summe gelds volcomelic geboert ende yn hebben van den weert ende tyende vurscreven te bescheideliker rekeninge ende bewisinge onss of onsen erven daer af te doen. Voert so sal onse rentmeyster mdertyt tot allen tiden so sich dat geboert verpachten ende uytdoen tot onsen orbaer ende nutte onsen

enl T\ vurgenoemt ende die borgen, lofhissen

ende sekerhe* sullen Peter, Arnt en Goissen vurscreven an ontfangen ende aen hem nemen. Alle dese punten vurscreven hebben wij Willem, hertoge ende Katharine, hertogmne vurscreven, gelaeft ende gelaven in goeden trouwen voer onss ende onsen erven Peter, Arnde ende o.ssen vurscreven of hoeren erven vaste, stede ende onverrekehch te halden, sonder enigerhande argelist of behencheit daer yn te trecken of te vynden. Ende hebben des te orkonde etc. Ende want dese saken by raede, wille weten ende goitdoncken Gaederts van Strampraede, onss, rentmeysters etc. geschiet ende gedaen syn so hebben wij Gaederde vurscreven gebeden dat hij om die meere sekerheit ende vestenisse deser dingen vurscreven syn segel by die onse aen desen brief wil doe hangen. Ende etc. Gaedert vurscreven om beden wille etc.

Fol. i48v. Copia litterarum Arnoldi et Garchily van den Gruythuys.

. 8 APril 1392-

0 • i49. Willem van Gulich etc. doen kont etc. dat wij van rechter scholt sculdich sijn Johan van der Capellen, onsen lieven knapeende burger tot Zutphen, viiiclxxv gulden, gerekent voer üken gulden xxxil groten van onser munten. Voert bekennen w.j dat wij bij rade ende goetduncken onser rade ende vnende ende mit namen onss lieven raits ende oversten rentmeistere Gaderts van Stramprade onsen hofFtot Wapsem gelegen in der buerscap van Wapsem, in onsen gericht

\

Sluiten