is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot Brummen, also als dieselve onse hoff mit woningen, schuren, schoppen, lande, watere, visscherie, weyden, mit allen diensten als van aids in den selven hoff gehoerende syn ende mit allen sijnen rechten ende toebehoren nyet uytgescheiden so die selve onse hof gelegen is, verpacht hebben ende verpachten Johan van der Capellen vurscreven ende sijnen erve, seven jair lang angainde nu sent Mertinsmisse neest comende, illix jairs voer hondert XXV gulden, gerekent vur ilken gulden XXXII groten van onser munten vurscreven. Ende want wij Johan vurgenoemt als vurscreven is sculdich sijn achte hondert LXXV gulden van onser munten vurscreven. So hebben wij hem vur ons, onse erven ende nacomelingen den vurscreven onsen pacht bewijst te boren ende in te halden in affslach der achthondert ende LXXV gulden vurscreven die wij heir sculdich sijn. Ende wij gelaven vur ons, onse erven ende nacomelingen in goeden trouwen Johanne vurscreven dat wij onse erven ende nacomelingen hem ende sijnen erven in den vurscreven onsen hoff tot Wapsem mit allen sijnen rechten ende toebehoiren vurscreven halden soilen ende oen dair af nyet ontsetten durende die seven jair lang voirscreven, ende dat wij hem ende sijnen erven den pacht vurscreven soelen die vurscreven seven jair lang durende laten ynhalden in afslach ende betalingen der summen gelds vurscreven die wij hem als vurscreven is sculdich sijn. Alle argelist uytgeseget. In orkonde onss segels bij onsen rechter wetentheit an desen brief gehangen. Ende wij hebben bevalen Gadert, onsen oversten rentmeister vurscreven, dat he des mede te getuge syn segel an desen brief hanghe, dat ich Gadert vorgenoemt van bevele mijns genedigen heren van Gelren vorgenoemt gedain hebbe te getuge als vorscreven is. Gegeven int jair onss Heren MCCCXCII des neesten Manendages na den Palmdach.

I 49v. is onbeschreven.