is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I rol. 152v. Her Wolter, here van Rotestein(?), her Deric syn soen, Arnoldus Hasbanie(P)

Fol. 153 en I53v. zijn onbeschreven.

ÏFol. 154. Wij Gijsbert, here van Vyanen ende van den Goye ende Henric van Vyanen, here van der Ameiden doen kont allen luden ende bekennen dat wij voer den hogeboren vursten onsen genedigen heren heren Willem van Gulich, hertoge van Gelren ende greve van Zutphen, voer alle sijnen hulperen ende ondersaten ende vur alle sijnre hulp hulperen ende ondersaten ende voert vur ons ende allen onsen soenen ende broideren ende hoeren soenen ende vur allen onsen ende hoeren hulperen ende ondersaten ende vur allen onsen ende hoere hulpen hulperen ende ondersaten gegeven hebben ende geven mit desen brieve heren Otten heren van Arckel ende Johan van Arckel, heren van Hagensteyn synen soen, ende allen hoeren hulperen ende ondersaten ende allen hoerre hulpen hulperen ende ondersaten enen goeden, alden, vasten, gantzen, steden, onverseechden vrede, aengaende nu en neesten sonnendage comende te sonnen ondergange ende durende thent sente Johans dach Baptiste geheiten te myddesomer neestkomende ende voert daer na een jaer lang neestvolgende ende den lesten dach dair af all ende mit desen vrede sal illich partije up beiden sijden up sijn leen ende guet gevreedt sijn des te gebruken also lang als dese vrede waerdt, uytgenomen die slaete, goide, heerlicheide ende erfnisse van der Ameyden ende van Eversteijn die in handen soilen staen onser genedigen heren van Hollant ende van Gelren ende die her Brustin van Herwinen van derselver onser heren wegen van Hollant ende van Gelre verwaren sal so dat gededingt is. Voert soilen mit desen vrede vurscreven alle gevangene up beiden sijden die ongeschatt sijn ende der geit onbetailt en onverwijst is ende van riddersaert