is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sijn dach hebben up hoer eyde desen vrede lang durende ende die ghene die van riddereaert nyet comen ende sijn soilen redelike borchtucht doin ende setten up hoer ere ende dair mede dach hebben of bliven sitten sonder wee doen desen vrede lang durende. Voert soilen alle hulpere ende ondersaten up beiden syden onderlinge rijden, wandelen ende wesen in mallix lande ende slaten veilich van desen orloge hoer comanscap te doen ende saken te werden uytgeseecht dat onse ondersaten ende ondersaten der van Arckel ende van Hagestein vurscreven in des anderen slaten nyet comen en sullen durende desen vrede om des doitslager wille, mer sy moigen onder een in des anderen landen wandelen ende sijn. Oic mach onse genedige here van Gelre vurscreven vorderen alsulke broicken als yeman tegen hem mysdaen heeft eer he onse huiper wert ende of hem noch yemant mysdede ende mit der verdernisse en sal dese vrede nyet gelatt syn. Voert sullen in desen vrede alle voerbeden ende nabeden uytgescheiden syn. Alle argelist uytgescheiden.

Fol. i54v Wij Otte, here van Arckel ende Johan van Arckel, here tot Hagensteyn, doen kont etc. ende bekennen dat wij vur ons, alle onse hulperen, vur onsen huiper hulperen ende ondersaten gegeven hebben ende geven den hogebaren vursten heren Willem van Gulich, hertogen van Gelren greve van Zutphen, en allen

Fol. 155. Hertoge van Gelre etc.

Wij begeren u te weten dat want ons een wyle tyts uyt onsen lande sall geboeren te wesen omme sonderlinge saken wille die ons onse lieve here die coninck van Englant heeft laeten weten, daer omme wij hem in Engelant versueken ende vaeren sullen. Soe hebben wij die selve onse lande mit hoeren thoebehoeren als mit onsen luden end onderseten