is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steden ende slaeten bevaelen te bewaeren ende the regieren heren Johan van Hoentseler geheiten van den Velde, riddere etc. Ende bidden off bevelen u als wij truwelixte off als wij ernstlixte moigen dat ghi hem daer toe behulpich, geredich ende vorderlich wesen ende gevolgich wilt sijn in allen saken die he aen u brenct gelijck onss selven daer in te doen, dat wy u des te dancken hebben wanneer wij bider genaden Goids weder tot onsen lande comen.

Want wij omme sonderlinge noit saken wille die ons aenliggende sijn end oick want ons cnse here die coninck van Englant nu cortlyck tot hem te comen ontbaden heeft wij bij rade ende goitduncken onser raide end vriende haestlyck tot hem in Englant vaeren sullen mit hem ende mit sommigen anderen heren onsen magen ende vriende aldaer te spreken van onsen saken gelyck ons des noit is. Soe hebben wij heren Johan van Hoentseler geheiten van der Velde, riddere, onsen lieven rait ende vrient, bevalen alle onse stede, slate, lude, lande ende heerlicheiden onss hertochdoems van Gelren onse grefscip van Zutphen ende onser heerlicheit van Ran .... te hueden, te bewaeren ende te regieren yn allen saken gelyck onss selven ende wij bevelen ende ontbieden u dat ghi hem gehoirsam, gehulpich ende gevolgich syt in allen saken mit den clockenslage ende mit uwer alinger macht gelijck onss selven also duck als he des an u doit gesynnen ende mit namen dat ghi in allen kerken van uwen ampt doet gebieden dat hem alremallick gehoirsam ende gevolgich sij gelijck onss selven ende dat niemant enige orlage aen en neme mit enigen heerscapp off tgegen ymant, thent wij weder in onse lande comen ende sij dat daernae aen ons vervolgt hebben. Dis en laet niet also lieff als u onse hulde sij. Gegeven tot Nymegen.

Zie fol. 67 en 67v.