is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anti-Cotton. Nouv. éd., préc. d'une dissertation hist. et crit. sur ce fameux ouvrage [par P. Marchand], La Haye 1738. kl. 8°.

Anti-Jhllir oder kurze Widerlegung der Duhrschen Jesuitenfabeln. Leipzig 1895. 8°. E. M.

Antonelli, Dépêche van Mgr. Meglia. Amsterdam 1861. 8°.

Antonius Parmcnsis, Quadragesimale super Evangelia tam dorninicalia quam ferialia, imprime castigatum. Parisiis, cura et imp. Regin. Chaudier 1515. 8°.

Alitony (Joz.), I)e gebruiken en plegtigheden der Roomsch-Katholieke Kerk, met geschiedkundige aant. ten dienste van de Katholieke jeugd. Vrij naar het Hoogd. door H. J. Sonjee. 3e dr. Amsterdam 1871. kl. 8°. E. M

Antwoord op den brief van eenen Protestant aan Herm. Tomas, door een' Catholijk. 's-Gravenhage 1824. 8°. E. M.

Antwoord aan pastoor F. J. Haanraats, van zijnen vriend, op een uittreksel van zijn brief betreffende de ergernis van den afvalligen Spaan. Amsterdam 1839. 8°. " E. M.

Antwoord — Op het — van Z. M. onzen dierbaren Koning Willem III aan de deputatie van het Protest, adres tegen de bisschoppel. hierarchie. [Amsterdam 1853.] 8°.

Antwoorde op sekere schandaleuse schriften, gestroyt in diversche plaetsen, onder het coleur van een catholijcke vermaninghe. Ghedr. tot Londen 1606. Overghes. uyt den Engh. in onse Ned. tale. Haerlem. 40. R. K.

Antwoordt — Catholiicke — op een eerst onbekende, doch daer naer bekende schrijvers boeckje, dat Sim, Episcopius teghens de Roomsche Catholijcke kerck heeft gheschreven. Ghemaeckt door M. S. S. J. [Leon. Mauius], Hantwerpen 1641. 40. R. K.

Antwoordt — Een corte — op Het hoogh-loffelicke jubel-jaer van de wijt-beroemde Societeyt Jesu, beschr. ende uytgeg. door pater P. Collart. Door N.N., pater der Societeyt int collegie tot Munster. Z. pl. 1640. 40. R. K.

Apeldoorn (H. van), Nog een woord van Protestantsch verweer. Kritiek op de brochures van pater Wilde en Dr. Schaepman tegen Dr. Gunning. Utrecht 1892. 8°. E. M.

Aphorisini doctrinae Jesuitarum et aliorum aliquot Pontificiorum doctorum, quibus verus Christianismus corrumpitur, etc. Acc. octavae huic ed. propositiones doctrinae Jesuitarum, coll. ab auth. libelli Anglici cujus titulus est: An exact discoverie of Romish doctrine, etc. Ambergae 1609. kl. 8°.

Apologiu auctior, pro Societate Jesu, ex Boemia et Moravia, ab acatholicis statibus religionis sub utraque ibidem publico decreto proscripta, a°. 1618 et 1619, etc. Ingolstadii 1619. 40.