is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ItiMlaiii'kin^lion — De — der botter vercoopsters van l'arijs, aenden heere van Courbouzon Montgommery. Overghes. uyt de Frans, copye. Amsterdam, by Mich. Colijn 1610. 40. R. K.

Met doorl. sign. achter: Montgommery (Low. de), Den Aristogitonschen dorseh-vlegel.

Bedenken der Bourbonischen Höfe über den Jesuitismus, mit Anmerk. beleuchtet. Aus dem Walschen übers. Freystadt 1773. kl. 8°.

Bedenking over de gewigtige beteekenis van het woordje „Catholijk", enz. Door een Catholijk' priester. Amsterdam z. j. 120. F. M.

Bedenkingen — Zedig-vrijmoedige — tegen een in gerucht zijnd concordaat, tusschen Z. M. Willem II en den pauselijken stoel. [Door W. Broes.] 2e dr. Met aanhangsel. Amsterdam 1841. 8°. E. M.

Bedenkingen — Vrijmoedige — van eenen Protestant, die voornemens is tot den Roomsch-Katholijken godsdienst over te gaan. Amsterdam 1816. 8°.

. 2e dr. Amst. 1816. 8°. E. M.

Bedenkt wat gij doet; of het verzet tegen het herstel van Rome's hierarchie in Ned. getoetst aan het regt der Grondwet en aan het gebod der liefde. Tiel 1853. 8°.

Beeeknuin (B.), I )e geestelijkheid van België voor de regtbank van het publiek gedagvaard. Tiel 1848. 8°.

Beek (J. A. van), Lijst van eenige boeken en brochuren, uitgeg. in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, 1700—1751; 1751—1842; sedert 1842. 3 stn. (1 bd.) Rotterdam 1892, 93. 8U.

Begg (Jam.), Rome veroordeeld door de H. Schrift, de geschiedenis en zijne jongste daden. Uit het Eng. Utrecht 1853. 8°.

Begrilï — Kurtzer unnd summarischer — unnd Innhalt der Caerimonien, Brauch, Apparat, Bereitschafft, so geschehen und angewent worden in der Canonization oder Erklarung der HII. Isidori und Ign. Loyolae, Fr. Xaverij, Teresae und 1'hil. Nerei. Atiss den Ital. verteutschet. Meyntz 1622. 40.

Begrijp — Cort — van de dwalinghen der Roomsche Kercke, met de wederlegginge derselver uyt de texten des I.euvischen Bijbels. Wt het Fr. [van Ch. Drei.incourt] door Abr. Wilsenium. Leyden 1644. kl. 8°. R. K.

Begrijp — Cort — vande redenen welcke sy voort brenghen die gheen ghemeenschap willen hebben met de misse. Ende noch een handelinghe vande waerachtighe offerhande ende waerachtige offerpriester. Gemaeckt by I. de L'Espine. Wt de Franch. spraecke overgheset. Delf 1610. 40. R. K.

Beissel (Steph.), Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland bis zum Beginne des i3.Jahrh. Freiburg i. Br. 1890 8°.

Erganzungshefte zu den »Stimmen aus Maria-Laach", 47.

R. K. Kerk. 2