is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bentzseheck — Merkwaardige ontdekkingen van — op zyne rey/en in Vrankryk. In eenen brief medegedeeld aan zynen oom te I.onden. Vervattende alle de ongehoorde bedriegeryen, listigheden en gruweldaaden der Jezuiten enz. Uit het Eng. door J. B. Peeters. 2e dr. /-. pl. 1754. 8°. — Met pl.

Bérsiult des Billiers, Nouveau manuel du rosaire vivant. 2e éd. Liége 1838. kl. 8°.

Boronicus (Thf.od.) [Matth. Bernegger], Proaulium tubae pacis, occentae Scioppiano belli sacri classico. Argentorati 1620. 4".

Bergman 11 (H. A.), Blumenlese aus der Jesuiten-Moral. Originaltext mit deutscher Uebers. Erfurt 1853. kl. 8°.

Bcrgniatin (H. A.), Die Jesuitenpest. Nebst Anh. enthaltend Breve des Papstes Clemens XIV, und Verordnung des I'apstes Pius VII. 2er Abdr. Berlin 1852. 8".

Ito richt — Gründlicher — an alle und jede Fürstliches Stands Personen vom I.eben, Wandel und Practicken der Jesuiten. Auss dem Ital. ins Frantz. und auss dem Frantz. in das Teutsche uberges. Getr. irn Jahr 1619. 40.

Bericht — Mercklicher — von der Jesuiter Bruderschafft. O. O. [ 1614 ?]. kl. 8°.

16 ongen. bladz. met houtsneden.

Berichte — Ungedruckte — und Tagebticher zur Geschichte des Concils von Trient. Herausgeg. von J. v. Doeixinger. 2 The. (1 Bil.) Nördlingen 1876. 8n.

Samml. von Urkunden zur Ciesch. des Concils von Trient, I.

Berigt van de XVI articulen, door de clerge van Vrankrijk, binnen Parys in de maant July 1682 opgestelt, en aan alle bisschoppen des rijkx gezonden, dienende 0111 de Gereformeerde weder tot de Roomsche kerk te brengen, enz. Uyt de franc, tale overgez. Na de copy tot Parijs 1682. 4°.

Beriianlus Lutzeiihur^iis, Catalogus haereticorum omnium pene, qni ad haec usque tempora passim literarum monumentis protliti sunt, etc. Ed. 5a. Coloniae, excud. Joh. Kempensis 1537. 8°.

Bernliarili (J. L.), Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ernstige beschouwing van Schaepman's rede bij gelegenheid van het Pius-feest. Utrecht 1871. 8°. E. M.

Bernus (Aug.), Notice bibliographique sur Richard Simon. Bale 1882. 8°.

Beroep op het gezond verstand der Holl. natie over een konkordaat, door een waren vriend van vorst en vaderland, enz. Amsterdam 1841. 8°. E. M.