is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bisschoppen — De —. Een woord van bemoediging en liefde in deze dagen. Amsterdam 1853. kl. 8°.

2e dr. Amst. 1S53. kl. 8°.

Bisselins (Joann.), Argonauticon Americanorum sive historiae pericu-

lorum Petri de Victoria ac sociorum eius libri XV. Monachii 1647. 12°. — Cum tab.

ltlaatljc — Ken vliegend —. No. 1—4. [Door S. Vissering.] Leiden 1853. 8°. E. M.

I. Over onzen toestand. II. Over oude dingen. III. Over liet gevaar van buiten. IV. Over de verkiezingen.

Blaadje — Een vliegend — voor de Rotterdamsche kiezers. Rotterdam 1853. 8°. E. M.

Blaamv (H. T. de), Nederland meer dan eenig land der wereld eens blijkbaar tot hoofdzetel van het Protestantisme bestemd, enz. 1 -eerrede. Leiden 1853. 8°.

Bladzijde Eene — voor de kerkelijke geschiedenis van onzen tijd. Döllinger, zijne verklaring en zijn aanhang. Naar het Hoogd. [van 1. Schmitt?] Roermond 1872. 8U. E. M.

Bladzijden voor Neerland's geschiedboek van 1S53, of Willem 111 te Amsterdam in April dezes jaars. 11 )oor H. Boom? | Amsterdam 1853. 8".

Blaar (Andr.), La confession auriculaire est une dangereuse folie. 2« éd. Lyon 1842. 8°.

Itlane (Andr.), Un ministre protestant aux prises avec un prêtre cathol.romain, etc. Grenoble 1839. 8°.

lila 11e (Andr.), De la prétendue primauté du Pape et du séjour de St. Pierre a Rome. Paris 1838. 8°.

ltlanc (Andr.), Le purgatoire. Grenoble 1842. 8°.

Blanc (J.), I. e Pa]>e et point de congres. Montpellier 1860. 8°.

Bh ;iswyk (Joh. C. v.), Een buurlijk Bagyne-boek, dienstig voor alle Katholijcken; omme voorsigtiglijk en regtvaardiglijk te oordeelen aangaande de H. Katholijcke Kerk, enz. Met 4 aanhangselen ofte toe-giften. Delft 1682. 40. — Met titelpl.

De aanh. met afz. pagin.

Bligaières (Cél. de), La vraie liberté, conséquence nécessaire de la séparation des pouvoirs temporel et spirituel. Paris 1860. 8U.

Blik — Ken — op Rome en een woord tot het laauwe Christendom onzer dagen, door geen pausgezinde. Amsterdam [1853]. 8°. E M.

— 2e dr. Amst. [1853]. S&.

3e dr. Amst. [1853]. 8".