is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bower (Arch.) — De vlugt van den Jezuit — uit de gevangenis der inquisitie. Door hem zeiven beschr. I Uit het Ene I Amsterdam 1853- 8». * 1

Boxlioriiius (Henr.) — Anti-pater Gouda, dat is, patris Joann. de Gauda, priesters van Jesu-wijt nederslach, over syn predicatie opden Paeps-Alderheylighen dach ghedaen, opgheteeckent ende weder-leydt, door —. Rotterdam 1611. 40. R. K.

Itoxliorniiis (Henr.) — Predicatie van Joann. de Gouda Jesuwyt ... over-ghezonden aan —, enz. Met eenighe marginale aenmerckinghen op de zelve predicatie. Rotterdam 1610. 4". R. K.

Koxhornius (Henk.) — VVaerachtich verhael van de disputatie ende het ghespreck tusschen — ende Peeter van Dornick. Schiedam 1ÓI3- 4°. R. K.

Boyer (1 Agen, La jeunesse de Léon XIII d'après sa correspondance inéd. De Carpineto a Bénévent (1810—1838). Tours 1896. 8°. — Av. pl.

Ito/.ius (Thom.), De signis ecclesiae Dei libri XXIIII. 2 tom. (3 vol.) Coloniae Agr., ap. Joann. Gymnicum 1592, 93. 8°.

Kraam (Henr. Gerh.), Dissertatio theologica exhibens Jo. Lodov. Vivis theologiam Christianam. Groningae 1853. 8°. L. S.

Bragiit (1. van), Twee uytsinnige disputatien van Broer Cornelis, pater tot Brugge, tegens Juc. Keersgieter en Herm. Vlekwyk, gevangenen voor de name Christi. Amsterdam, by Abr. Boekholt 1688. 12°.

lira glit (T. J. V.), Het bloedig tooneel of martelaers-spiegel der Doops-gesinde of weereloose Christenen, die, 0111 't getuygenis van Jesus haren Salighmaker, geleden hebben, enz. 2« dr. Met pl. Amsterdam, by J. vander Deyster, H. vanden Berg e.a. 1685. fw.

Brainer (J.), De handhaving der waarheid van J. J. Scholten beoordeeld en wederlegd. Amsterdam 1820. 8°. " E. M.

lira nier (Joann.), Het kerkbestuur door J. J. Scholten voorgesteld in zijn werkje tegen De voortreffelijkheid van de leer der R. C. Kerk, geschetst door J. G. Ie Sage ten Broek, beoordeeld en wederlegd en daartegen het kerkbestuur der Roomsch-Catholijke kerk opgegeven en gestaafd. Deventer 1817. 8°. E. M.

Kramer (Joann.), I)e Roomsch-Catholijke kerk verdedigd tegen de beschuldigingen welke J. J. Scholten tegen haar heeft voorgesteld. Deventer 1818. 8°. jvj

lira uil Willemsz. (Henk.), Van de biechte, een t'samensprekinge van twee persoonen, tot stichtinghe en onderwysinghe van allen goeden Christenen, die haer willen biechten. Amsterdam, by Dirck Troost, voor Hendrick Laurensz. 1610. kl. 8°.

Brave (J.), De Roomsche kerk. In acht platen, met bijschr. Tiel 1853. fn obl. E. M.