is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brief — Open — aan Car. Belgrado, ter beantwoord, van zijn brief als internuntius van Pius IX aan de geestelijkheid en geloovigen in Nederland, door B[eelaert]s [van Blokland], Utrecht 1853. 8°. E. M.

Brief — Open —. Een Katholijk Nederlander aan zijne landgenooten. Amsterdam 1850. 8°. E. M.

Brief — E en niet onbelangrijke — in onzen belangrijken tijd. Naar het Hoogd. Hoorn 1853. 8°.

Brief — Een — uit Parijs [van C. Massiot], of de Roomsche kerk door een' harer priesters beoordeeld. Amsterdam 1851. 8°.

Brief door eene Roomsch-Kathol. Broederschap, uit Rotterdam gezonden aan den uitgever van de Prediking der paters Redemptoristen te VVeesp gehouden ged. de dagen der missie. Amsterdam [1853], 8°.

Brief — Open — aan H. H. Tels door eenige kiesgeregtigden van Eendracht maakt magt. Rotterdam 1853. 8°.

Briefwechsel Papsts Hadrian VI. mit Desiderius Erasmus, 1522—1523. Aus dem Lat. Mit Einl. Frankfurt a. M. 1849. 8°.

Briefwisseling tusschen Asmus en zijnen neef, bij gelegenheid dat, na den overgang van den graaf F. L. van Stolberg tot de Roomsch Katholijke kerk, de dichter J. H. Voss een werk in het licht gaf, getiteld: Sophronizon, en hoe Frits Stolberg een onvrije werd. [Door Krummacher?] Naar het Hoogd. Dordrecht 1839. 8°. E. M.

Briefwisseling tusschen het hof van Rome en het Ned. gouvernement over de wederinvoering der bisschoppel. hiërarchie in ons vaderland. Amsterdam 1853. 8°.

Brieger (Theod.), Das Wesen des Ablasses am Ausgange des Mittel alters, untersucht mit Riicksicht auf Luthers Thesen. Leipzig 1897. 4°

Brieven — Pastorale of herderlijke — aan de gelovige in Vrankryk, die onder de gevankenisse van liabel zyn stichtende, enz. Uyt het Frans door Gysb. de Cretzer. 2 dln. (1 bd.) 's Gravenhage 1688 (1686, 87). 40. — Met titelpl.

Brieven — Twee — aan den Koning en een woord aan de kiezers. Amsterdam 1853. 8°.

Brieven aan mijnen biechtvader. Naar het Fr. Utrecht 1855. 8°. E. M.

Brignole-Sales (A.), Des droits temporels du Pape. Considérations sur la question romaine. Paris 1860. 8°.

Brink (G. N. ten). De dwaling veroordeelt zich zelve. Eenige en ware grond van Kraaijvanger's overgang uit de Roomsch-Katholieke tot de Protestantsche kerk. Arnhem 1863. 8°. E. M.

Broek hoff (L. C. D.), Die Kloster-Orden der heiligen katholischen Kirche. Frankfurt a. M. 1875. 8°- — Abb.

Broeders — Aan mijne R. Katholijke —. Door een Protestant. Dordrecht 1853. 8°.