is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liulo, I.e fidéle disciple de Jésus-Christ, etc. 5= éd. Malines 1854. 8°. — Av. pl.

Buiigener (Fél.), Histoire du Concile de Trente. 2 tom. Paris 1847. kl. 8°.

Buiigener (Fél.), Histoire du Concile de Trente. 2e éd. 2 toni. (1 vol.) l'aris 1854. 8".

Bungeiier (Fél.), Open brief aan den aartsbisschop van 1'arijs over het door hem afgekondigde leerstuk der onbevlekte ontvangenis. Uit het Fr. 's Gravenhage 1855. 8°.

Bungener (Fél.), Pape et Concile au XIX« siècle. l'aris 1870. 8°. E. M.

Buncener (Fél.), Rome en de Bijbel. Handboek bij de behandeling der punten van verschil tusschen de Roomsch-Catholieke en 1'rotestantsche geloofsbelijdenis. Uit het Fr. door C. S. Adama van Scheltema. Amsterdam 1859. 8°.

Bun^eiier (Fél.), Rome et le coeur humain. Études sur le catholicisme. l'aris etc. 1861. 8°. F. M.

Ituiigener (Fél.), Rome et le vrai. Études sur la littérature catholique contemporaine. 2e éd. Paris 1873. 8°.

Huiigeuer (F. F.), Geschiedenis van het Concilie van Trente. Naar het Fr. door F. Patoir. 2 dln. Zutphen 1848. 8°. E. M.

Kuren (H. J. van,), De zaak met Paus Pius IX voor het algemeen verduidelijkt. Rotterdam 1853. 8°.

Buren (H. J. van), l)e zaak met Paus Pius IX verduidelijkt. Rotterdam

1853. 8°.

Iturkliarilt (Mor. Arth.), Luthers Vorstellungen von der Entstehung und Entwicklung des Papsttums. Leipzig 1896. 4°. — Diss.

Burnianiiiis (Casp.) — Hadrianus VI, sive analecta historica de Hadriano VI, Papa Romano. Coll., ed. et notas adj. —. Trajecti ad Rhen. 1727. 40. — Cum tab.

Btirnier (L.), Rome, la France et le Concile. Fragments d'histoire religieuse contemporaine. Préc. d'une lettre de P. F. Martin. Lausanne 1869. 8°.

Busaeus (Ioann.), XXX paradoxa Gasp. Svvencfeldii haeresiarchae, de toto Christo Deo et homine, in 1). Scripturae, S. Patrum et rationis statera expensa, etc. Moguntiae, ex off. Henr. Breem 1595. 4°.

Busenbaum (Herm.), Medulla theologiae moralis, facili ac perspicua methodo resolvens casus conscientiae. Ed. noviss. Antverpiae 1671. 160.

Busenbaum (Herm.), Theologia moralis antehac ex probatis auctoribus breviter concinnata. Nunc pluribus partibus aucta a Ciaud. La Croix. 8 tom. (Tom. I—IV ed. alt.) Coloniae Agr. 1710—14. 8°.