is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duncanus (Mart.), Catholijcke catechismus, met wederlegginghe van der Heydelbergsche oft ghereformeerde catechismus met vraghe ende antwoordt. Afltwerpen, by Hier. Verdussen 1594. 8°. R. K.

Duncanus (Mart.), Een cort onderscheyt tusschen godlyke en afgodissche beelden. Het tweede boecxken vande Heyligen in den hemel, dwelck zijn levendige beelden Gods. Thantwerpen, by Peeter van Keerberge 1567. 8°.

Duncanus (Mart.), Van die kinderdoop. Het eerste boeck sprekende van die erfsonde,enz. Tantwerpen,by Peeter van Keerberghen 1569. 8°.

Duncanus (Mart.), Van die kinderdoop. Het tweede boeck sprekende va die cracht en vrucht des doops en va die nyeuwe gheboorte. Thantwerpen, by de wed. van Peeter va Keerberghen 1572. 8°.

Duncanus (Mart.), Vant rechte Evangelissche Avontmael Christi Jesu

tegen een valsch blasphemich ende venijnich boecxken geheeten Den val [der Roomscher kercken]. Hantwerpen, by Peeter van Keerberge 1567. 8°.

Duncanus (Mart.), Van die verghiffenisse der sonden, ende van die rechtvaerdichmakinghe, gedeelt in vier boecken. Thantwerpen, by Peeter van Keerberghen 1568. 8°.

Duncanus (Mart.), Van die waractighe ghemeynte Christi, dwelck is die heylighe Kerck, oft d'Ecclesie Gods, enz. Thantwerpen. by Peeter van Keerberghen 1567. 8°.

Dupac de Bellegarde (G.), Histoire abrégée de 1'Êglise Métropolitaine d'Utrecht, principalement depuis la révolution sous Philippe II, jusqu'a 1784. 3e éd. Utrecht 1852. 8°.

Du Pré (Iac.), Altera oratio in Erardum Billium Jesuitam. S. 1. 1645. 4°- E. M.

Dupré (Iac.), Oratio contra doctrinam Sirnoniacam...., habita in generalibus comitiis Univ. Cadomensis S. 1. 1645. 4°- E. M.

Du Puy, Lettre écrite au Roi sur 1'afifaire des Jésuites. S. 1. [1762]. 12°. E. M.

Duran (Nic.) [Nic. Mastrilli], Litterae annuae provinciae Paraquariae Societatis Jesu ad Mut. Vitellescum missae. Eius nomine ac iussu scriptae a Jac. Ranqonier. Antverpiae 1636. kl. 8°.

Du Saussay (Andr.), Martyrologium Gallicanum, in quo Sanctorum, beatorumque ac piorum plusquam octoginta millium ortu, vita, factis, doctrina... .in Gallia illustrium, certi natales indicantur, triumphi suspiciendi exhibentur, elogia describuntur. 2 vol. Lutetiae Par. 1637. f°.

Du Voyer (A.), La tyrannomanie Jésuitique. A Villefranche 1648. kl. 8°.

Dyks (Wilh. Casp.), Epistola fundamentalis Romano-Catholica, of brief van een Rooms-Katholyk priester aan een Rooms-Katholyk rechtsgeleerde te Dusseldorp, waarin word wederlegt de Waaragtige historie van Johan Lindlauw. Dusseldorp 1736. kl. 8°.