is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Freiscliaarenzug — Der — und das Schicksal der Gefangenen in Luzern im Marz und April 1845. Mit Plane und Karte. Bern 1845. kl. 8°.

Frentrop (A.), Christus Jesus, de éénige middelaar Gods en der menschen. Leerr. 's Gravenhage 1855. 8°. E. M.

Frentrop (A.), Christus Jesus, de éénige middelaar Gods en der menschen. Handhaving mijner leerr. over I Tim. 11:5. 's Gravenhage 1856. 8°. E. M.

Freatrop (A.), l)e Katholieke kerk ten onregte van afgoderij beschuldigd. Aanteekeningen op den open brief van Dr. Capadose. 's Gravenhage 1856. 8°. E. M.

Frentrop (A.), Kerkleer, afgoderij en schepsel-vergoding. Handhaving mijner brochure „De Katholieke kerk ten onregte van afgoderij beschuldigd" tegen den tweeden brief van J. C. Zaalberg Pz. 's Gravenhage 1858. 8°. E. M.

Frentrop (A.), Over de wereldlijke magt van den Paus. Leerr., met brief van S. P. Lipman, 's Gravenhage 1860. 8°.

Frentrop (A.), Over de wereldlijke magt van den Paus. Leerr. Voorafgeg. door een brief van S. P. Lipman. 3e dr. 's Hertogenbosch enz. 1870. 8°. E. M

Fresneau (Arm.), De la constitution politique des états de 1'église. Paris 1860. 8°.

Friedericli (G.), De vrijmetselarij en de Jezuitisch hiërarchische propaganda. Naar het Hoogd. Amsterdam 1839. 8°. — Met titelpl.

Friedmanii (Ernst), De Jezuiten en hun gedrag jegens geestelijke en wereldlijke regenten, enz. Naar het Hoogd. Amsterdam 1826. 8°.

Friedrich (J.), Dagboek gehouden tijdens het Vatikaansche Concilie. Uit het Hoogd. door G. P. Kits van Heyningen en J. Jongeneel. Leeuwarden 1873. 8°.

Friedrich (J.), De Vatikaansche Vergadering van 1869—70, geen Algemeen Concilie. Uit het Hoogd. Dordrecht 1871. 8°. E. M.

Froelich (Joann. Bapt.), Sermones ad sodales parthenios academicos. Dilingae 1709. 40.

Froude (Jam. Anth.), Lectures on the Council of Trent. London etc. 1896. 8°.

Frnsta (Giov.), Der Flagellantismus und die Jesuitenbeichte. Hist.psychol. Geschichte der Geisselungsinstitute, usw. Nach dem Ital. Leipzig usw. 1834. 8°.

Fnente (Ioann. de la), Super psalmum quinquagesimum homiliae viginti se.\, multiplici utriusque testamenti .... doctrina exornatae, etc. Salmanticae, ap. haer. Ioann. a Canova 1576. 40.

Fuligattus (Jac.), Vita Roberti Bellarmini Politiani. A Silv. Petra Sancta Lat. reddita. Antverpiae 1631. 8°.