is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gavin (Ant.), Historie van de bedriegeryen der priesters en monniken in Spanjen. Uit het Fr. door J. Schoolhouder. Amsterdam 1712.

ki. 8°. E. y.

Gavin (Ant.), Le passe-par-tout de 1'église Romaine, der Dietrich, dessen sich die Römische Kirche an statt der Schlüssel Petri bedienet; oder die Betrügereyen derer Pfaffen und Mönche in Spanien. Ins Teutsche übers. 5 The. (2 Bde.) Cöln 1728, 29. 8°. — Mit Kupf.

Dl. IV en V bevatten: „Die Betrügereyen der Pfaffen und Mönche in Italien, beschr. von Gabr. d'Emilliane."

Gebeurtenissen — De laatste — in derzelver gevolgen Amsterdam 1853. 8°.

Gedachten — Invallende — bij de beschouwing van de kunstplaat: De Paus in zijnen draagstoel. Amsterdam 1847. 8°.

Gedachten van een' leek, over hetgeen een te sluiten concordaat voor vrede en eensgezindheid nadeeligs zal opleveren. Amsterdam 1841. 8°. E. M

Gedachten van eenen Protestant bij de lezing van De voortreffelijkheid van de leer der Roomsch-Katholijke kerk, door J. G. le Sage ten Broek. Rotterdam 1816. 8°. E M

Gedanken — Zufallige — und Satze über das Verfahren gegen die Jesuiten in dem Kirchenstaat, usw. Strassburg 1773. kl. 8°.

Gedanken — Meine — wie der papstliche Stuhl nach der Erblehre der Kirche bey dem Handel der Gesellschaft Jesu ohne Gefahr emer Nullitiit verfahren müsse, in einer Antwort auf das Bedenken der bourbon. Höfe. Aus dem YValschen übers. Petersau 1773. kl. 8°.

Gedenkstuk — Geschiedkundig-zinnebeeldig — der godsdienst en zedeleer, gepredikt en beoefend door de volgelingen van Don Inigo de Guipuscoa. Z. pl. en j. pl°, 8°.

Uitslaande plaat met 8 bladz. tekst.

Geding — Koit — tegen die priesters en andere menschen, die hier te lande onder de Roomscatholyke ingesetenen de onrust stooken [Door Anth. Slicher.] Leyden 1725. kl. 8°.

Geest (P. J. F. de) — De apostel — getoetst aan een vonnis der Correctioneele Regtbank te Brussel. 3e dr. Amsterdam 1855. 8°. E. M.

Gefangennehmung — Die — des Erzbischofs von Köln und ihre Motive, rechtlich erörtert von einem praktischen Juristen. 3 The. (1 Bd.) Frankfurt a. M. 1837, 38. 8°.

Geffcken (F. Heinr.), Die völkerrechtliche Stellung des Papstes. Berlin 1885. 8°. E. M.

Geheimen — De allergeheimste — der Jezuiten, vervat in verscheide oorspronkelyke stukken. Amsterdam 1727. kl. 8°.

Geheimen — De geheimste — der Jesuiten vervattende authentique stukken van Jesuietsche grouwelen en bedriegeryen, enz. Uit het Spaansch en Ital. Middelburg enz. z. j. kl. 8°.