is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gretserus (Jac.), Lixivium pro abluendo male sano capite anonymi cuiusdam fabulatoris et, ut vocant, Novellantis, qui caedem Henrici IV in Jesuitas partim apertè, partim tacitè confert. Ingolstadii 1610. 40.

Gretserus (Jac.), Re modo agendijesuitarum cum pontificibus, praelatis, principibus, populo, etc. Ingolstadii 1600. 40.

Gretserus (Jac.), Opera omnia, opusculis multis, notis, etc. aucta et ill. 17 tom. Ratisbonae 1734—41. f°. — Cum eff.

Gretserus (Jac.), Opera omnia de Sancta Cruce. Nunc recogn. Ingolstadii 1616. f°.

Gretserus (Jac.), Relatio de studiis Jesuitarum abstrusioribus, etc. Ingolstadii 1609. kl. 8°.

Greviuchovius (Casp.), Collatio pontificia, dat is verghelijckinghe des pausdoms met het oude Roomsche heydendom. Ooc een korte tweede verantwoordinge . . . opde tweede Apologie ende Dialogen, des Jesuijts Franc. Costeri. Rotterdam, by Jan Batman 1599. kl. 8°.

Griesinger (Th.), De Jesuiten, volledige geschiedenis hunner openbare en geheime werkzaamheid van de stichting der orde tot op heden. Uit het Hoogd. 2 dln. (1 bd.) Leiden 1873. gr- 8°'

Grillo (Jan Matth.) — Een Catholijcke wederroepinge van vele leelicke ketterijen. Van — openbaerlick ende vrij-willens gedaen, enz. Met noch eenen brief vanden selven. Overghes. wt den Ital. Antwerpen, by Christ. Plantin 1569. 8°.

Grim (E.), Van de pauselicke heiligheit, dat is, van 't Catholyck ende authentyck vertoogh, dat Iohannes, gemeenlick Paus lutte genoemt, een vrouwe geweest is, het eerste [en tweede] boeck. Wesel 1635. 40.

Groetenisse tot den zeer salighen Joseph. Schiedam 1609. 40.

Gronden — De regte — van het geloove, hope en liefde, veroordeelt door de bul Unigenitus, in haren natuurlyken zin, enz. i<= dl. 's Gravenhage 1731. 8°. R. K.

Grondwet — De — en de bisschoppen. [Door C. W. Opzoomer?] Utrecht 1853. 120.

Groningen (A. P. van), Kort verhaal van de invoering der bisdommen in Nederland in 1559. Haarlem 1853. 8°.

Groot (Huig de) — Bloemlezing uit de verhandeling van —, getit.: Wensch naar eenen kerkelijken vrede, tegen het onderzoek van Andr, Rivetus en tegen andere eigenzinnigen. Uit het Lat. 's Gravenhage 1824. 8°.

Groot (J. V. de), Leo XIII en de H. Thomas van Aquino. Amsterdam enz. 1895. 8°.

Groot (J. V. de), Summa apologetica de ecclesia catholica ad mentem S. Thomae Aquinatis. 2 part. (1 vol.) Ratisbonae etc. 1890. 8°.