is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Harenberg (Jou. Christ.), Pragmatische Geschichte des Ordens der Jesuiten seit ïhrem Ursprunge bis auf gegenwartige Zeit Halle usw 1760. 4°.

f Hartnaccius(DAN.), Deductiojesuitas quaevis periculosissima moliri. 1120.

De titel en het ie vel ontbreken.

Hase (Carl), Handboek van Protestantsche polemiek tegenover de Roomsche kerk. In het Holl. overgez. Utrecht 1864. 8°.'

Hase (Cari.), Handboek van Protestantsche polemiek tegenover de Roomsche kerk. Uit het Hoogd. Amsterdam z. j. 8°.

Hase (Karl), Handbuch der protestantischen Polemik gegen die römisch-kathol. Kirche. 2e Aufl. Leipzig 1865. 8°. R, K.

Haseninueller (El.), Historia Jesuitici ordinis, das ist: Gründliche und aussführliche Beschreibung dess Jesuitischen Ordens und ihrer Societet, usw. Aus dem Lat. ins Teudtsche gebr. durch Melch Leporinum. Franckfurt a/M. 1594. 4".

Hasennuiller (El.) ende Ci.aud. Aquaviva, Historia Jesuitici ordinis ofte ware ende grondige beschrijvinge van de orden der Jesu-wijten' enz. Eerstehjck in 't Lat. beschr., daer nae in 't Hoochd. over -ghestelt door Melch. Leporinum. Ende nu tot dienst van onse Nederl. natie in de selve tale overges. door Petr. Anur. Duvrcantium Amsterdam, by Joh. Colom 1647. 4°. — Met titelpl.

Hasenniulleriis (El.), Historia Iesuitici ordinis in qua de Societatis Iesuitarum autore, nomine, gradibus, etc. tractatur. Francofurti ad M., excud. Ioh. Spies 1593. 4".

Hasenniulleriis (Ei..), Historia Iesuitici ordinis, in qua de Societatis Jesuitarum authore, nomine, gradibus, etc. tractatur. Cum duplici Polyc Lyseri praef. Francofurti ad M., excud. Ioh. Spies 1595. kl. 8°.

Haseiiiiiiillerus (El.), Jesuiticum jejunium sive commemoratio historica de Jesuitarnm jejunio et exercitiis, quibus Quadragesimae temporibus se suosque exercere et corpora sua mortificare solent. Ed. a Polyc Lysero. Adj. est oratio Dan. Crameri. Francofurti ad M„ excud Ioh. Spies 1595. kl. 8°. '

Hasse (Herm. Gttst.), Ueber die \ ereinigung der geistlichen und

welthchen Obergewalt im roemischen Kirchenstaate. Haarlem 1852. 40.

Verhand, uitgeg. d. Teyler's Tweede Genootsch. XXVII.

Hattein (Olie.), Iustificatio, genomen wt de kenteickenen der kercke Godts, enz. 2e ed. Lueven 1610. kl. 8°. R K

Haj 1110, episc. I Ialbcrstatt., Homiliae in Evangelia Dominicalia totius anm, et de sanctis praecipuis. Antverpiae, in aed. Toan Steelsii 1559. 12".

Haymo, episc. Halberstatt., Homiliarum, nunc sexto maiori quam ante hac unquam diligentia excusarum pars hyemalis [et aestivalisl 2 vol. Coloniae, excud. Iasp. Gennepaeus 1551. 8°.