is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoeven (H. A. des Amorie van der), Onze Lieve Vrouw van Lourdes loespr. Amsterdam 1873. 8°- E M

Hoevenaar» (Willibr.), Aartsbroederschap van de H. Mis van Eerherstel gevestigd in de abdijkerk te Heeswijk, verklaard. Oosterhout 1895. I2°'

Hof — 't — yanden Paus, dat is: een register van alle collegien ende vergadennghen des Romischen levens. YVt den It overghes Z. pl. 1609. 4°2 verschillende drukken.

Hof — Het — van Romen. Bestaande in desselfs Paus en kardinalen zo als het geconstitueert was ten tyde van de laatste verkiezinge van I aus Benedictus XIII, 29 May 1724, enz. Amsterdam 1724. 40.

Hofdijk (\y. J.) en D. van der Kellen Jr., De kloosterorden in Nederland, histonesch onderzocht en geschetst en afgebeeld. Haarlem 1865. gr. 8°.

, De kloosterorden, enz. Haarlem 1874. gr. 8°.

Hofer (Joann. Bapt.), Salvatoris rrrnndi in crucem acti tragoedia olim a Judaeis adornata, hodie a Christianis rursum crucifigentibus 'innovata, etc. Augustae Vind. etc. 1752. kl. 8°.

Hofer (Joann. Bapt.), Sibi imperare, maximum imperium. Seneca beipsum vicisse, Victoria praestantissima. Bern. Seipsum subiugasse' tnumphus gloriosissimus. Chrysost. Tres veritates in triduano recessu expensae, cuivis statui accommodatae. Augustae Vind. etc. 1752. kl. 8°.

Hoff (Joh. Ad.), Geloofsbelydenis, in een talrijke 't samenkomste tot Wesel, 17 Dec. 1687 in de groote kerke aldaar gedaan, enz. Amsterdam, by Andr. van Hoogenhuisen 1688. 40.

Hoffiminn (P. L. F.), De Jezuiten. Geschiedenis en leer der Jezuitenorde, enz. Naar het Hoogd. door G. P. Kits van Heijningen Deventer 1873. 8°-

Hofstede (H. J.), De kerkhervorming en hare zegenrijke vruchten 5e dr. Leyden 1859. 8». 6 E M'

Holthusius (Ioann.), Modus examinandi sacrorum ordinum candidatos instar catechismi, etc. Antverpiae, ap. Ioann. Bellerum 1570. 120'

Holtzapffel (Christ. van Brants), Het geestelyk schouw-toneel, waar op het ontzaggelyk hooft der Catholyke kerke, de heilige rechtbank der inquisitie, de groote hervorming van Luther aan den Evangelist Johannes, Openb. XX : i—5, is ontdekt. Amsterdam 1761. 4®.

Holtzendorff (Franz von), Der Priester-Cölibat. Berlin 1875. 8°

Deutsche Zeit- und Streit-Fragen, iv, 63.

Hoinpesch (Ad. de), Le Gatholicisme et le Protestantisme par rapport au libéralisme. La Haye 1887. 8°. jf M

Hoinpesch (Ad. von), Katholicisme en Protestantisme in betrekking tot de vrijheid. Uit het Fransch. Arnhem z. j. 8°. E M

Uitgeg. door de Evang. Maatsch.

R. K. Kerk.