is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Interpellatie — De — omtrent de instelling van bisdommen in de Nederlanden. Arnhem 1853. 8°.

Interpellatie in de zitting der St.-Gen. van 13 April 1853, omtrent de instelling van bisdommen in de Nederlanden, 's Gravenhage 1853. 8°.

Inutilité — L' — des Jésuites démontrée aux évêques. En France 1752. 12°. E. M.

Invoering — I)e — van de bisschoppel. hierarchie door den Paus in Ned., aan staatsregt en grondwet getoetst door een' regtsgeleerde. [H. Piccardt.] Groningen 1853. 8°.

Jaarboek — Roomsch-Katholijk — over het koningrijk der Nederlanden. i®—8e jaar. Breda, 's Gravenhage 1835—43- kl. 8°. — Met portr.

Jaarboekje — Het — van Alberdingk Thijm. Almanak voor Nederl. Katholieken. Onder red. van J. C. Alberdingk Thijm en Jan F. M. Sterck. Amsterdam 1891— . kl. 8°. — Met pi.

Voortzetting van: Volksalmanak voor Nederl. Katholieken.

Jaarboekje — Het — van de Heilige Familie voor 1874, eene bijdrage tot de kennis der Roomsch-Katholieke pers in Nederland. Leiden 1875. 8°. E. M.

Jacobi (J. L.), Die Jesuiten. Drei Vortrage. Halle 1862. 8°.

Jacobus a Yoragine, I.egenda aurea vulgo historia Lombardica dicta. Ree. Th. Graesse. Ed. 2a. Lipsiae 1850. 8°.

Jaekel (E. Th.), Der Krieg der schweizerischen Eidgenossenschaft gegen den Sonderbund und die Jesuiten. Leipzig 1848. 8°.

Janauscliek (Leop.) — Originum Cisterciensium torn. I., in quo... veterum abbatiarum a monachis habitatarum fundationes descripsit —. Vindobonae 1877. 40.

Janiszewski, Histoire de la persécution de 1'église catholique en Prusse (1870—1876). Trad. en franc. par ***, rev. et préc. d'une introd. par Lescoeur. Bruxelles etc. 1879. 8°.

Jansenius (Corn.), Augustinus, seu doctrina S. Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina adversus Pelagianos et Massilienses. 3 tom. (1 vol.) Acc. Tractatus Florentij Conrii de statu parvulorum sine baptismo decedentium, etc. Parisiis 1641. f°. — Met titelpl. R. K.

Jansenius (Corn.), Homiliae in Evangelia, quae Dominicis diebus in ecclesia populo proponi solent. A Georo. Braun coll. et praef. ill. Coloniae Agr., ap. Ioann. Gymnicum 1578. 8H.

Jansenius (Ger.), Decem de Ecclesia tractatus, perturbatissimo hoe tempore pernecessarii, quibus non modó quae et ubi sit vera Ecclesia perspicuè ostenditur, verumetiam eiusdem authoritas solidè astruitur, etc. Coloniae, ap. Mat. Cholinum 1576. 4°.