is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jésus-Christ sous 1'anathème et 1'excommunication. [Par Gudvert.] Amsterdam 1731. 8°.

Jesuyten — Der — pas-poort. Ghedr. nae di; copij van Pragh, voor Samuel VV. int jaer 1619. 1 bl. 40. obl. R. K.

Jesuyteii — Der — spieghel, waerin elck een, bysonder de princen ende furstelijcke persoonen, claerlijck ende grondelijck te sien heeft: Het leven, wandel en practijcken derselven, enz. Eerst in de Ital. spraecke ghedr. ende nu in de Nederd. ghetransl. 'sGraven-Haghe 1620. 40. R. K.

Jezuïeten — De — onder Dom Miguel en Don Pedro, 1833—34. Door H.,.. 's Hertogenbosch 1873. 8°. E. M.

Jezuiten — De —. Eene geschiedkundige schets. Amsterdam 1853. kl. 8°.

Jezuiten — De — en het Concordaat. Amsterdam 1841. 8°. E. M.

Jezuïten en Jezuïtenstreken. Naar het Hoogd. Amsterdam 1853. 8°.

Jezuiten — De —, de troon der Nederlanden en het Concordaat. [Door A. N. van Pf.llkcom ?] Amsterdam 1841. 8°.

Jezuiten — De — voor de vierschaar. Naar het Fr. Nijmegen 1845. kl. 8°.

Jezuiten— De—. Volksblaadjes. 6 stn. Met aanplakbiljet. Amsterdam [1852, 53], 8°. E. M.

1. Waarom bestrijden wij de Jezuïten? — ii. Doe! en middelen. Enz.

Jezuiten — De — wie zij waren en wie zij zijn. Amsterdam z. j. 8°.

Jezuitenboekske. Naar het Hoogd. Amsterdam 1845. 8°.

Jezuiten-leeriiiffen over kuischheid en hnwelijkspligt door ? Amsterdam 1864. 8°.

Jezuitenpest — De —. De Jezuïten en het Jezuïtismus sedert 1814. Amsterdam 1845. 8°.

Jezuiten-proees — Het — te Brussel tegen Bened. Frans de Huck, onterfden neef van wijlen den millionair Will. de Boey te Antwerpen. Behandeld voor het Hof van Assises van Braband. Arnhem 1864. 8°. E. M.

Jezuïten-proces — Het — te Brussel; in zake de nalatenschap van den millionair Will. de Boey. Handelingen voor bet Hof van Assises van Brabant. 2« dr. Arnhem 1864. 8°. E. M.

Jezuitisine en protestantisme, de verwezenlijking der geheime plannen der Jezuiten, of van Rome naar Berlijn. Uit het Hoogd. door Maria de B.... Amsterdam 1853. 8°.

Joannes, Roffensis episc., [John Fishf.r], Assertionis Lutheranae confutatio, nunc diligent, recogn. Aed. uit. Coloniae, ap. Mat. Cholinum 1564. 8°.

Joannes, episc. Roften.. [John Fisher], Sacri sacerdotii defensio contra Lutherum. Eiusd. Psalmi seu precationes. Item Missa Ioann. Chrysostomi, ab Erasmo versa. Antverpiae, in off. Ioan. Steelsii 1544. 160.