is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koetsveld (C. E. van), Het licht op den kandelaar. Schoonhoven 1853. 8".

Kohliieim Sen. (F.), Enthüllungen der verdammungswürdigen Lehrund Grund-Satze der Jesuiten, deren abscheuliche Handlungen auf der ganzen Erde. usw. Berlin j86i. 8°.

Kolbe (E.), P. Johannes Tetzel, Mönch aus dem Predigerorden Ein Lebensbild. Steyl 1882. kl. 8°. — Mit Portr. L. s.

Kolde (Th.), De kerkelijke broederschappen en het godsdienstig leven in de Roomsche Kerk onzer dagen. Met inl. van 1. H. Gunning Thz Utrecht 1896. 8°. E M.

Komeet — De nieuwe — met haren staart, of Johannes Ronge en zijne brievenbestellers. Amsterdam 1845. 8U. E. M.

Koning Aan den —, in deze dagen. [Door de Haan 1 Utrecht 1853. 80. E M

Koning — De — is ons hoofd, 's Gravenhage 1856, 8°.

. 2e dr. 's Gravenhage 1856. 8°. E. M.

Koorders (D.), De herstelling der Roomsche bisdommen ir. Ned. en de houding van het ministerie Thorbecke. Arnhem 1853. 8°.

Koorders Dr. D. en de Katholiek (godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift), of: de vrijheids-qurestie. Door een denkend Katholiek. Amsterdam 1858. 8°.

Kortueiu (Friedr.), Die Enstehungsgeschichte des Jesuiter-Ordens nebst einem Schlusswort tiber die neuen Jesuiten. 2» Abdr Mannheim 1843. 8°.

Kraay vanger (F. S.), Open brief aan de Roomsch Katholijke priesters, mijne voormalige ambtgenooten. Arnhem 1864. 8°. E. M!

Kraayvaiiger (F. S.), Van Rome naar Christus. Gronden voor mijn overgang uit de Roomsch-Katholieke tot de Protestantsche kerk Arnhem 1863. 8°.

Kraetzinger (I. G.), Der politische Vorkampfer des deutschen Protestantismus. Zwei Vortrage. Darmstadt usw. 1867. 8°. E. M.

Kramer (J. A.), De goede herder beschermt zijne kudde. Leerrede. s'Gravenhage 1853. 8°.

Krayenbelt (W.), De zaligheid alleen in Jezus. Leerrede. Gorinchem 1853. 8".

Krebs (Rich.), Die politische Publizistik der Jesuiten und ihrer Gegner in den letzten Jahrzehnten vor Ausbruch des dreissieiahrigen Krieees. Halle 1890. 8°.

Hallesche Abh. zur neueren Gesch. Heft. 25.

Kreet van verontwaardiging. Dichtregelen bij het vernemen der pausselijke allocutie. Gorinchem [1853]. 8°. E. M.