is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lang (Kar. Henr. de), Jacobi Marelli amores. — Les amours du révér. père Jacques Marell. Paris 1837. kl. 8°.

Langhecrucius (Ioann.), De malorum horum temporum causis et remediis, deque divinis officiis debite peragendis, canonicorum et aliorum ecclesiasticorum speculum. Duaci, ex off. Ioann. Bogardi 1584. 8°.

Lansbergius (Franc.) — Ghesprec over de leere vande transubstantiatie, onlanx ghehouden binnen Antwerpen, tusschen — ende patrem Gauda, priester der ghenaemder Societeyt Jesu. Rotterdam

1609. 40. R. K.

Lansbergius (Franc.), Verantwoordinghe teghens Rob. Sweertium, Plebaen tot Shertoghen-bosch. Rotterdam 1610. 40. R. K.

Lansbergius (Franc.), Weder-antwoorde teghens de antwoorde Joann. de Gouda, priester der Societeyt Iesu, op sekere bedenkinghen Lansbergii voorseyt, aengaende de transubstantiatie. Rotterdam

1610. 40. R. K.

Lansbergius (Franc.), Wtvaert vande Roomsche transubstantiatie, teghens de versticte ende afghestorvene transubstantiatie Iohannis de Gouda. Rotterdam 1612. 40. — Met titelpl. R. K.

Lansbergius (Sam.), Doots-vonnis teghen de paepsche transubstantiatie, wt de Heylighe Schriftuere ende de Oudt-vaders vergadert . . . teghen loh. de Gouda, Iesuwijts-priester tot Antwerpen. Rotterdam 1612. 4°. R. K.

Lansman (Andr.), Apostasia Romana, ofte Roomsche afval, dat is: historie der voornaamste Paapsche dwaalingen, enz. Amsterdam, voor de wed. van Mart. Jansz. Brandt en Abr. vanden Burgh 1665. 40.

Lanspergius (Ioann. Iust.), In omnes Epistolas et Evangelia quae quidem in festivitatibus Sanctorum per totius anni decursum in ecclesiis recitantur paraphrases et exegeses. Coloniae, excud. Ioannes Novesianus, suis ac Mat. Cholini sumpt. 1554. f°.

Lanspergius (Ioann. Iust.), In omnes totius anni Dominicales Epistolas et Evangelia paraphrases et exegeses Catholicae. Omnia revisa, castig. atque ind. ill. Coloniae, excud. Ioannes Novesianus, suis ac Mat. Cholini sumpt. 1554. f°.

Lanspergius (Ioann. Iust.), In omnes [Dominicales] Epistolas et Evangelia [quae in festivitatibus Sanctorum in ecclesiis recitantur] paraphrases et exegeses Catholicae. 4 tom. Antverpiae, in aed. vid. et haer. Ioann. Stelsii 1570. 8°.

Lapide (Pacificus a), Huysselyke lessen der vaderen Jesuiten. Uit het Lat. Vrystadt 1702. kl. 8°.

La Place (Josua de), Samenspraaken van een vader en zyn zoon over de verandering van godtsdienst, in dewelken de voornaamste geloofspunten der Roomschgezinden wederlegt worden. Uit het Fr. door G. v. Broekhuizen. Amsterdam, by Aart Dirksz. Oossaan 1684. 120.