is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leek — Een Roomsch-katholieke — aan Paus Pius IX en aan de Vaders van het Algemeene Concilie. Uit het Lat. door H. E. Stenfert Kroese. Deventer enz. 1869. 8°. E. M.

Leer — De — van Z. H. Paus Leo XIII rakende het huwelijk, toegelicht door een Roomsch-Katholiek priester. Arnhem z. j. 8°.

Leer — De — van J. C. Zaalberg Pz. in lijnregte tegenspraak met de leer^ der Hervorming, afgeleid uit zijnen strijd met A. Frentrop en J. C. H. Muré, enz. Met voorw. van A. P. A. Du Cloux. 's Gravenhage 1856. 8°.

Legende — Waerachtighe — van Ian de Witte, in Franc, tale ghenaemt Iean le Blancq. Waerinne kortelijc rijmsche wijse vervatet wordt de afkoemste . . . vander papisten Broot-God, overghez. uit de Frans, rij me door Ian Fruytiers. Hier is noch by-ghevoeght der Papen Apen-spel, enz. 's Graven-Haghe 1609. 40.

Het laatste st. met afz. titel.

Leges et statuta, cum variis precibus ac piis excercitiis Congregationis beat. virg. Mariae, quae in collegiis Soc. Jesu instituta, atque a Sede Apostolica approbata . . . est. Monachii 1725. 120. — Met titelpl.

Lehrsaetze — Die eigenthümlichen — und Maximen der Jesuiten, nach welchen sie dem Christenthume und den Staaten schadlich geworden sind, usw. Nebst einer kurzen Geschichte dieses Ordens bis 1774. 2e Aufl. Züllichau 1774. 8°.

Leiner (Jul.), Dossier des Jésuites et des libertés de 1'église Gallicane. Préc. d'une introd. Paris 1877. 8°.

Lenfant (Jaq.), Histoire du Concile de Pise, et de ce qui s'est passé, de plus mémorable depuis ce Concile jusqu'au Concile de Constance. Enr. de portr. 2 tom. (1 vol.) Amsterdam 1724. 40.

Lenfant, Préservation contre la réunion avec le siége de Rome; ou apologie de notre séparation d'avec ce siége, etc. 4 tom. Amsterdam 1723. kl. 8».

Lensaeus (Ioann.), De ecclesiastica satisfactione poenitentis, adversus Bened. Aretium, theologum Bernensem. Lovanii, excud. Ioann. Masius, suis et Petr. Fabri sumpt. 1585. 8°.

Lensaeus (Ioann.), De fidelium animarum purgatorio libri duo. De limbo patrum liber tertius. Lovanii, excud. Ioann. Masius, suis et Petr. Fabri sumpt. 1584. 8C.

Lensaeus (Ioann.), De libertate Christiana libri quindecim, Antverpiae ex off. Christ. Plantini, ap. vid. 1590. 8°.

Lensaeus (Ioann.), De officio hominis Christiani in persecutione constituti. Lovanii, ap. Petr. Zangrium 1578. 8°.

Lensaeus (Ioann.), Oratio contra ■•LeulsTrxTpioTx,-, hoe est Romanae Ecclesiae desertores, qui se solos patriae veros amatores esse falsó iactitant. Coloniae, ap. Mat. Cholinum 1580. 8°.