Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lipomanus (Aloys.), Historiae de vitis Sanctorum. Cum scholiis eiusd., omnium modernorum haereticorum blasphemias ac deliramenta clarè convincentibus. 2 part. (1 vol.) Lovanii. ap. Petr. Zangrium 1568. f°.

Lipowsky (Fel. Jos.), Geschichte der Jesuiten in Baiern. 2 The. (1 Bd.) München 1816. 8°.

Lipowsky (Fel. Jos.), Geschichte der Jesuiten in Schwaben. 2 The. (1 Bd.) München 1819. 8°.

Lipowsky (Fel. Jos.), Geschichte der Jesuiten in Tyrol. München 1822. 8°.

Lipsius (Just.), Diva Sichemiensis sive Aspricollis: nova eius beneficia et admiranda. Antverpiae 1606. 40.

Lipsius (J.), Diva Virgo Hallensis. Beneficia eius et miracula fide atque ordine descripta. Antverpiae 1605. 40. — Cum fig.

Lipsius (Just.), Die Heylighe Maghet van Halle, hare weldaden ende mirakelen. Üyt den Lat. overghes. door Phil. Numan. Bruessel 1607. kl. 8°.

Liskenne (Ch.\ Résumé de 1'histoire des Jésuites. Bruxelles 1825. kl. 8°.

Listen — De snoode — en bedriegeryen der thans vagebondeerende Jesuiten, ontdekt in de heimelyke saamenspraaken van eenige van dezelven, enz. Uit het Fr. 2 dln. (1 bd.) 's Gravenhage 1767. kl. 8°.

Litanie. Amsterdam [1853]. 8°. E. M.

Litterae apostolicae, quibus institutio, confirmatio et varia privilegia continentur Societatis Jesu. Antverpiae 1635. 8°.

Litterae — Rerum memorabilium in regno Japoniae gestarum — an. 1619—22 Societatis Iesu ad Mutium Vitelleschi. Antverpiae 1625. 8°.

De brieven van 1620 met nieuwe pagin.

Llorente (Jean-Ant.), Histoire critique de 1'inquisition d'Espagne, depuis 1'époque de son établissement par Ferdinand V jusqu'au règne de Ferdinand VII. Trad. de 1'Espagnol par Al. Peli.ier. 2« éd. 4 tom. Paris 1818. 8°. — Av. portr.

Llorente (Juan Ant.), Oordeelkundige geschiedenis der Spaansche Inquisitie, sedert derzelver vestiging door Ferdinand V tot aan de regering van Ferdinand VII. Uit het Spaansch in het Fr. vertaald door A. Pellier. Uit het Fr. [door Herm. van Lil]. 3 dln. Amsterdam enz. 1821 — 23. 8°. — Met portr. en facs.

Llorente (Juan Ant.), De Paussen als tijdelijke vorsten en opperhoofden der Kerk beschouwd, sedert de vestiging van den H. Stoel te Rome tot 1822. Nieuwe uitg. 2 dln. Amsterdam 1828. 8°.

Lofzang en dringende bede aan de redacteuren en medehelpers van Neêrlands vrijzinnig, meest gelezen blad. [Door J. Hilman.1 Amsterdam 1853. 8°.

Sluiten