is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lossius (Luc.), Annotntiones scholasticae in Evangelia Doniinicalia et ea quae in festis Jesu Christi, et Sanctorum eius praecipuis leguntur in Kcclesia, per totum annum, etc. Franc., ap. haer. Chr. Egen ieÓ4. 8°. — Cum fig.

Lotton) (H. van), Het Mirakel van Amsterdam in den jare 1345; bij gelegenheid van het 5e eeuwfeest verhaald en toegelicht. Amsterdam I84S- 8°-

Louis Edouard, évêque de Poitiers, Lettre pastorale portant condamnation d'erreurs contenues dans divers écrits récents, notamment dans la brochure intitulée „Le Pape et le Congres". Poitiers 1860. 8°.

Louis Edouard, évêque de Poitiers, Mandement portant publication d'une lettre encyclique de N. S. Père le Pape, pour le Carème, 1860. Poitiers 1860. 8°.

Louis Edouard, évêque de Poitiers, Mandement au sujet des accusations portées contre le Souverain Pontife et contre le clergé frangais, dans la brochure „La France, Rome et 1'Italie" par A. de La Guéronnière. Paris 1861. 8".

Loveday (Douglas) — Nadere ophelderingen, bewijsstukken en aanteekeningen van —, ter staving van het beweerde in zijn request, enz. Uit het Fr. Haarlem 1822. 8°.

Loveday (Douglas), Request aan de Kamer der Pairs over eene ontvoering door verleiding, gepleegd aan zijne twee dochters en zijne nicht . . . om haar tot het Katholicismus te bekeeren. Uit het Fr. Haarlem 1822. 8°.

Loveday (EmilyJ — Antwoord van — op de petitie, in naam haars vaders aan de Kamer der Pairs, 's Gravenhage 1822. 8°.

Loye (Jos. de), Les archives de la Chambre Apostolique au XlVe siècle... part. Paris 1899— • 8°.

Biblioth. des éc. Fr. d'Ath. et de Rome, fase. 80.

Loyola (S. Ignacf. de) — Les exercices spiritueis de —. Trad. du Lat en Frang. par un père de la Compagnie de Jésus. Paris 1671. 120. E. M.

Loyola (Ign. de), Exercitia spiritualia. Romae 1596. 160.

Loyola (Ign.), Exercitia spiritualia. Cum brevi instructione meditandi ex ipsismet Exercitiis deprompta, etc. Romae 1663. kl. 40. — Cum tab.

Loyola (Ign. de), Scintillae Ignatianae, sive apophtegmata sacra, per singulos anni dies distributa. Viennae Austr. 1705. 120.

Loyola (Ignat. van), stichter van de orde der Jezuiten. Leeuwarden 1827. 8°. — Met portr.

Lozoya (Ign. de), Los Jesuitas, su vida, costumbres, adulterios, asesinatos, regicidios, envenenamientos y demas pequefieces, cometidas por la célebre Compania. Madrid 1880. 8°. E. M.

Lueius (Lud.), Historia Jesuitica; de Jesuitarum ordinis origine, nomine, regulis, etc.: in quatuor libros tributa. Hasileae 1627. 40. — Cum tab.