is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Hjlbril (G.), A Pie IX et a 1' Italië, ou représentations d'un simple laïque adressées a la cour de Rome. Paris 1860. 8°.

Mc t'artliy (Jiist.), Pope Leo XIII. With frontisp. London 1896. 8°.

Macht — Vande kerckelicke ende politiicke —. De kercke is een monarcklicke politie, inghestelt tot eene overnatuerlijcke eynde, enz. Uut het Franc, overghes. 's Graven-Haghe 1612. 40. R. K.

Maelcote (Theod.), Een warachtich bewys van Mart. Lutherus wanckelbaerheyt ende onstantafticheyt int gheloove, enz. Loven, by Jan Boogaerts 1567. kl. 8°. r K.

Mafejus (Joann. Petr.), De vita et moribus S. Ignatii Lojolae, Societatis Jesu fundatoris, libri III. Viennae Austr. 1743. 8°. — Cum eff.

Maffeius (Ioann. Petr.), Historiarum Indicarum libri XVI. Selectarum item ex India epistolarum eodem interprete libri IV. Acc. Ignatii Loiolae vita postremo recogn. Florentiae, ap. Phil. Iunctam 1588. fn.

Maffeius (Ioan. Petr.), Historiarum Indicarum libri XVI, Selectarum item ^ ex India epistolarum libri IV. Acc. Ignatii Loiolae vita. Omnia ab auct. recogn. Coloniae Agr,, in ofif. Birckmannica, sumpt. Am. Mylii 1589. f°.

Maffeius (Ioan. Petr.), Historiarum Indicarum libri XVI. Selectarum item ex India epistolarum libri IV. Acc. Ignatii Loiolae vita. Omnia ab auct. recogn. Coloniae Agr., in ofF. Birckmannica, sumpt. Ara, Mylii 1590. 8°. 1

Maffeius (Ioann. Petr.), De vita et moribus Ignatii Loiolae, qui Societatem Jesu fundavit, libri III. Coloniae, ap. Mat Cholinum 1585. kl. 8°.

Maffeius (Ioann. Petr.), De vita et moribus B. P. Ignatii Loiolae, qui Societatem Jesu fundavit, libri III. Duaci 1621. 120.

Maffeius (Ioann. Petr.), Vita S. Ignatii fundatoris Societatis Jesu. Parisiis 1657. 16°.

Magazin zur Geschichte der Jesuiten. Heft 1—3. Erfurt 1787. 8°.

Magius (Hier.), De mundi exustione et die iudicii libri quinque. Basileae, per Henr. Petri 1562. f°.

Magnier (L.), Considérations sur les Jésuites. Paris 1819. 8°.

Magt De der vorsten op de kerk in hunne staten, verrijkt met belangrijke aanteekeningen over het gezag der Pausen over dezelve. Door M. N. R. Amsterdam [1841]. 8°. E. M.

Magjrus (Abr.), Almanachs heyligen, of history der opkomst, voortgang en viering van alle de heyligen, enz. Amsterdam, by Jan ten Hoorn 1680. 120. — Met titelpl. E. M.