is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Molinaeus (Joann.), Oog-zalf voor het gereformeerde christendom om het zelve te doen zien den gevarelijken staet der gereformeerde kerken in Europa, enz. Ook eenige gewigtige redenen, om de Koomsche kerken te verlaten, enz. 's Graven-Hage 1675. 8°. R. K.

Molinaeus (Joann.), Den recht-gereformeerden christen, bestraffende alle pauselijke eer- en heersch zucht, tyrannye en consrientie-dwang enz. s Graven-Dage 1669. 8°. r X

Molinaeus (Petr.), Het woord Gods in tegenstelling met de leer der Roomsche kerk. Nieuwe uitg. Dordrecht 1826. kl. 8°. E. M.

Moll Jbz. (J.), Eerste toespraak tot de gemeente naar aanleiding van het concilie te Rome. Z. pl. 1870. 8°. e M

Moll (W.), Angelus Merula, de hervormer en martelaar des geloofs '530—1557- Amsterdam 1851. 8°. — Met portr.

Moll (W.), Angelus Merula, de hervormer en martelaar des geloofs. '53°—1557- 2e dr. Amsterdam 1855. kl. 8°. — Met titelpl.

Moltescn (L. J.), De Avignonske Pavers forhold til Danmark. Köbenhavn 1896. 8°. — Diss.

Moncaut (Cénac), La France et 1'Europe latine. Ie Pape et 1'ltalie Paris 1860. 8°.

Monchjacenus Demoehares (Ant.),Christianae religionisinstitutionisque Domini Nostri Jesu Christi et apostolicae traditionis, adversus Misoliturgorum blasphemias, ac novoruni huius temporis sectariorum imposturas. .. Catholica et historica propugnatio. Parisiis, ap Ioann. Macaeum 1562. f°.

Monehiacenus Dcinocliares (Ant.), De veritate corporis et sanguinis Christi in Missae sacrificio ratione transsubstantiationis assertio Antverpiae, ex off. Christ. Plantini 1573. 8°.

Monelar, Analyse d un poeme en prose, intitulé: Mémoire sur la situation des Catholiques dans les Pays-Bas depuis 1798 jusqu'a nos jours par un électeur Néerlandais! Arnhem 1849. kl. 8°. E. M.

Monita — Secreta —, ou advis secrets de la Société de Tésus Paderborne 1661. 120.

Lat. en Fr. tekst.

Monita — Aurea — religiosissimae Societatis Jesu, etc. Ed. a Theoph. Eulalio. Placentiae s. a. 40.

Monita secreta of de geheime instructiën die door de [esuïeten in stilte worden nageleefd. Oostburg 1868. kl. 8°.

Monita secreta of geheime onderrigtingen voor het Genootschap van Jezus. Met een woord ter toelichting. Naar de 2e Erfurtsche uitg van H. A. Bergmann. Amsterdam 1853. 8°. E. M.

Monita secreta patrum Societatis Jesu. Romae 1782. 8°.