is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paus — De — en het Congres. [Uit het Fr. van Arth. pf. Lv Guf.R0NNit.RE?] 2e dr. Rotterdam 1860. 8°.

Paus — De tegenwoordige —• en eenigen zijner voorgangers, geschetst door een theol. student te Utrecht. Amsterdam 1853. 8°. E. M.

Paus — Geen —! geen bisschop! maar Christus is alleen het hoofd «Ier kerk, enz. [Door H. Melder.] Amsterdam enz. [1853]. 8°.

Paus — De — en de harlekijn, of onuitgegeven briefwisseling tusschen paus Ci.emens XIV (Ganc.anelli) en Carlo Bertinazzi, harlekijn van het Italiaansche Tooneel te Parijs. Naar den 3™ Fr. dr. Leeuwarden 1828. 8°.

Paus — Is de — onfeilbaar? of twee Pausen tegen elkander. Breve van Paus Clemens XIV, waardoor het Genootschap der Jezuiten als eene pest wordt uitgeroeid, en Verordening van Paus Pius VII, waardoor datzelfde Genootschap als een zegen weder hersteld wordt. Amsterdam 1853. 8°. E. M.

Paiiselijk-Zouaaf' — Een Nederlandsch —, voor zijn vertrek naar Rome. Door een oud professor van het Bisschopp. Kollegie van Roermond. Z. pl. en j. 8". K. M.

Pausen — De —■, door henzelven geschilderd. Door S. Rotterdam 1898. 8°. — Met pl. e. M.

Pausen — De —, van eeuwen herwaarts de grootste beroerders der wereld, enz. Een weerklank op: I >e domino's, van oudsher de grootste onruststookers in Ned. Door een dominé. Amsterdam 1851. 8".

De Protestant, x, 5.

Pausen — Twintig — aan de hemelpoort, in verhoor voor Petrus. Uit het Hoogd. door Iemand. Amsterdam 1852. 8°.

Pausen — De — van Rome der zeventien eerste eeuwen, geen heilige vaders maar feilbare menschen. Uit de geschiedenis aangetoond. Tiel 1853. 8°.

Pa.Vs (Ror.), De kloosters in Nederland aan de Grondwet getoetst. Utrecht 1861. 8°.

Paj va (Jac.), De Societatis Jesu origine libellus. Lovanii, ap. Rutg. Velpium 1566. kl. 8°.

Peddie (Mrs. Rots.), The dawn of the second Reformation in Spain: being the story of its rise and progress from 1S52. London etc. 1871. 8°.

Pelargus (Christoph.), Novus Jesuitismus, hoe est paradoxa sive absurdissima Jesuitarum dogmata in singulis Christianae fidei articulis ... examinata. Francofurti 160S. 4".

Pelletier, Apologie ou défence pour les pères Jésuites rontre les calomnies de leurs enneniis. Paris 1625. kl. 8U.

H. K. Kerk. XI