is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regels — De — en besluyten van het alderheylighste ende algemeyn Concili van Trente, enz. Overgez. door N. S. P. A. [Nic SteniusI Antwerpen 1684. kl. 8°. — Met titelpl. E. M.

Regis (Peeter), Een ghemeen discours op die maniere van een disputatie, tusschen een Catholijcke ende een Calviniste. Inhoudende vier groote secreten van het Sacrament des autaers. Antwerpen, by Peeter van Keerberghen 1568. 8°.

Regt — Het — en de pligt der regering tegenover Rome. [Door C. W. Opzoomer?] Utrecht 1853. 120.

Regulae et constitutiones clericorum in congregatione viventium etc. Studio Aub. Miraei coll. notisque ill. Antverpiae 1638. f°. '

Regulae Societatis Jesu. Lugduni 1606. kl. 8°. E. M

Regulae Societatis Jesu. Auctoritate Septimae Congregationis Generalis auctae. Antverpiae 1635. 8°.

Regulae Societatis Jesu. Juxta exemplar impr. Lugduni 1606. I Lugduni Bat. 1656?] 12°. 1 £ M

Reinkens (Jos. Huu.), Melchior von Diepenbrock. Mit Portr Leipzis 1881. 8°.

Reinkens (J. H.), Het Jansenisme. Rede. Rotterdam 1895. 8°-

Reinkens (Jos. Hub.), Revolution und Kirche. Iieantwortung einer I agesfrage mit Rücks. auf die gegenwartige Tendenz und Praxis der römischen Curie. Bonn 1876. 8°.

Reizen — Nieuwe — van een beschaafd Roomsch-Katholijk ter opsporing van eene ware godsdienst. [Uit het Eng.] naar de Hoogd. vert. van J. W. C. Augusti. 2 dln. Amsterdam 1835. 8°.

Relatio —- I)e studiis Jesuitarum abstrusioribus —. Acc. Jac. Aug. Thuani in parricidas Jesuitas carmen. [Augustae Vind.] 1608. 40.

Relatio — Historica — de ortu et progressu fidei orthodoxae in regno Chinensi per missionarios Societatis Jesu, 1581 — 1669. Novissimüm collecta ex literis eorundem Patrum Soc. Jesu, praecipuè Joann. Ad. Schall. Ed. alt. Ratisbonae 1672. kl. 8°.

Relation abrégée, concernant la république que les religieux, nommés Jésuites, des provinces de Portugal et d'Espagne, ont établie dans les pays et domaines d'outre-mer de ces deux monarchies, etc. Trad. de 1 original Port. de [Seb. Jos. de Carvalho, marquis de Pombal par P. O. Pinault], Amsterdam 1758. kl. 8°. S. 1. 1758. kl. 8°.

Relation de 1'autho-da-fé de Lisbonne. S. 1. [1761]. kl. 8°.

Relation de ce qui s'est passé au Parlement d'Aix dans 1'affaire des Jésuites, depuis le 6 Mars 1762 et de ce qui a été statué par le Roi, sur cette affaire, le 23 Déc. S. 1. 1763. 120. E. M.

R. K. Kerk. TO