is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rulc (W. H.), Angel Herreros de Mora en de Jezuïten in Spanje Een verhaal van zijne gevangenschap en zijne ontkoming, enz. Naar het Eng. door J. Brave. Amsterdam 1858. 8°.

Rutenberf? (Ad.), Die Jesuiten des 1901 Jahrh. Berlin 1845. 8°.

Die Jesuiten, usw. 2e Aufl. Berlin 1845. 8°.

Rutenberg (Ad.), De Jezuiten der negentiende eeuw. Uit het Hoogd Amsterdam 1845. 8°- E M

Riitlandiis (Ioann. Casp.), Loei communes theologici, qui hodie potissimum in controversia agitantur, etc. Antverpiae, ap. Guil Simonem 1560. 8°.

Riijtinck (S\m.), Gulden legende vande Roomsche kereke: mitsgaders hare heylighdommen, ende aflaten, aenden toet-steen der waerhevd beproeft. Londen 1612. 40.

Ryckeyorsel (Alph. van), „Uit beginsel", naar aanleiding der besprekingen over de Rijkskweekschool te 's Hertogenbosch, 's Hertogenbosch 1893. 8°. £ jyj

KÜP (C. L.), De scheiding van kerk en staat. Haarlem 1868. 8°. E. M.

Katholiek-Nederlandsche Brochuren-Vereeniging, V.

Sa (Eman.), Aphorismi confessariorum ex doctorum sententiis collecti. Antverpiae, ex ofF. Ioach. Trognaesii 1599. 120.

Sa (Eman.), Aphorismi confessariorum, ex variis doctorum sententijs collecti. Coloniae MI)DC [1600]. 120.

Sa (Eman.), Aphorismi confessariorum ex doctorum sententiis collecti. Nuper accurate expurg. a Reverendiss. P. M. Sacri Palatii Apost, annotat. per Andr. Victorkllum aucti. Ed. uit. Coloniae 1612. 120.

Sacerdotale iuxta s. Romane ecclesie et aliarum ecclesiarum, ex apostolice bibliothece, ac sanctorum patrum iurium sanctionibus, et ecclesiasticorum doctorum scriptis ad optatum conimodum quorumcunque sacerdotum collectus, etc. [Achteraan] Venetiis, ap. haer. Petri Rubani et socios 1554. 40.

Saemeiispraek over de geloofs-geschillen tusschen de RoomschKatholyken en andersdenkenden, gezeyd Protestanten. 2e dr Z pl 1822. kl. 8°. E fa'.

Saettler ( Joann. Casp.), In sextum Decalogi praeceptum, in conjugum obligationes, et quaedam matrimonium spectantia, praelectiones. Kx ejusd. Theologia morali universa excerpsit P. J. Rousselot. Ed alt Gratianopoli 1844. 8°-

SaJIer (J. M.), Verkort lees en gebedenboek voor Katholijke Christenen. Naar het Hoogd. door J. M. Schrant. 2e dr., met pl. Zalt Bommel 1825. 8°.

Sailly (Thom.), Den nieuwen morghen-wecker, wijsende de natuere voort-ganck, vruchten, remedien, der ketterije. Loven 1612. 4".