is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sayrus (Grf.g.), Clavis regia sacerdoturn casuum conscientiae, sive theologiae moralis thesauri locos omnes aperiens. Acc. Catenula aurea de comparatione peccatorum Paulini Berti, etc. 5a ed. auct. additionibus Franc. Baretii. Venetiis 1618. f°.

Sealcus (Ioann.), Xenium evangelicum ad omnium ordinum Christianos, quatenus ad sacrarum script, normam, bene beatéque cuilibet vita! instituenda sit, ac moderanda. Antverpiae, ap. Ant. Tilenium is 76 160. — Cum fig. 5/ *

Scliaepman (H. J. A. M.), Bolland en Petrus. 4e dr. Utrecht 1899. 8°.

e! m!

Scliaepman (H. J. A. M.), Een Katholieke partij. Proeve van een program. Utrecht 1883. 8°.

Scliaepman (H. J. A. M.), De Pius-feesten te Rome, 10—12 April 1869. Losse Ijerinneringen. Haarlem 1869. 8°.

Kathol.-Ned. Brochuren-Vereen. II, i.

Scliaepman (H. J. A. M.), „Rerum novarum". Rede over de jongste encycliek van Z. H. Paus Leo XIII. Utrecht 1891. 8°.

Scliaepman (II. J. A. M.), Rome. Een woord ter gelegenheid der laatste gebeurtenissen. Haarlem 1870. 8°.

Kathol.-Ned. Brochuren-Vereen. III, 4.

Scliaepman (H. J. A. M.), Roomsch recht tegen Protestantsch verweer. 2e dr. Utrecht 1892. 8°.

, Roomsch recht enz. 3e dr. Utrecht 1892. 8°.

Scliaepman (Dr.) — Wordt — begrepen? Eenige opmerkingen van een burgerman aan zijne Katholieke medeburgers. Amsterdam 1893. 8°.

Schaurus (Hier.), Theologicae de sacramentis generatim assertiones, in Acad. Dilingana propositae. Praes. Rich. Flaminio. Dilingae' excud. Seb. Mayer 1571. 40.

Schediasiiia de vitiis Paparum ad versus eorundem infallibilitatem. Coloniae 1699. 40.

Scheeben (M. Jos.), Der Papst und das Concil von Janus. Charakteristik und Würdigung. Mainz 1869. 8°- E. M.

Scheffer (Arn.), Beknopt overzigt van de algemeene geschiedenis van het Genootschap van Jezus. Gevolgd van de Monita secreta. Uit het Fr. Delft 1825. 8°.

Scheffer (Arn.), Précis de 1'histoire générale de la Compagnie de Jésus, suivi des Monita secreta. Paris 1824. 120.

Scheffler (Joh.), Ecclesiologia oder Kirche-Beschreibung. Bestehende in 39 unterschiedenen ausserlesenen Tractatlein von der Catholischen Kirche und dero wahren Glauben, wie auch von den Uncatholischen Gelachen und dero falschen Wahn, usw. Zum andernmahl getruckt. 2 The. (1 Bd.) Kempten 1735. — Mit Titelb.