is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Simons (C.), I)e zamenleving der gelukzaligen in den hemel. Een Evangel. woord van troost en vermaning, enz. Dordrecht 1853. 8U-

Sincérité des Jésuites dans leurs désaveux sur Busembaum. Avec 1 arrêt du Parlement de Bretagne au sujet de ce livre et d'autres faits récens .... qui constatent de plus en plus les pervers sentimens desdits pères. S. 1. n. d. 120. },■

Sinoerus |J. 1'. Sprenger van Evk], Broeders, waakt! Eene roepstem aan onze landgenooten bij de wederinvoering der Roomsch-kerkelijke hiërarchie. 2e dr. Amsterdam 1853. 8°

Sirmondus (Jac.), Opera varia nunc primum collecta, ex ipsius schedis emendatiora, notis posthumis, epistolis et opusculis aliquibus auct. Acc. S. Iheodori Studitae epistolae, aliaque scripta dogmatica, nunquam antea Graece vulgata, pleraque Sirmondo interprete. e toni Venetns 1728. f°.

Slangetje — Het ontdekte —, gedoken onder het kruid van zeker geschrift, geheten Memorie aan de Staten van Holland en WestVriesland, overgegeven uit den naam en van wegens de regte RoomsCatholycke burgeren en ingezeetenen dezer landen, enz. [Door Anth. Slicher.J Met vervolg, 's Gravenhage 1727. kl. 8°.

Slotanus (Ioann.), De octo beatitudinibus sermones XIIII. Coloniae excud. Ioann. Novesianus 1556. 8°.

Smelingus (Tilm.), De VII sacramentis liber I in VII capita iuxta numerum sacramentorum digestus, quorum assertionem, defensionemque adversus haereticos continet, etc. Impr. Melch. Novesianus Coloniae 1538. 8°.

Smiets (M.), Het Pius-lied. Ned. tekst van J. A. Aluerdingk Thijm. 9e dr. Amsterdam 1867. 8°. E. M.

Smitlieus (Rich.), Collatio doctrinae Catholicorum ac Protestantium cum expressis S. Scripturae verbis, duobus libris comprehensa, etc Parisiis 1621. 40.

Snuifje, Rome aangeboden door een Protestant. Door B v S Amsterdam [1853], 1 bl. 8°. E.'M.

Snyder Jr. (D.), Rome's voornaamste leerstellingen en bedoelingen, voor den Protestant toegelicht. 2" dr. Utrecht 1892. 8°. E. m!

Soave Polano (Piktro) [Paoi.o Sarpi], Historia del Concilio Tridentino. Londra 1619. f°.

Soendcrniann (A.), Klooster-geheimen, of het leven van Barbara Ubryk. Een geschiedkundig verhaal. Naar het Hooed. 2 dln. (1 bd.) Leiden 1871. 8°.

Solar de La Marguerite, Réponse a 1'opuscule „Le Pape et le Congrès". Paris 1860. 8°.

Soltau (W.), Petrus in Rom und der papstliche Primat. Hamburg 1900. 8°. h

Samml. gemeinverst. wiss. Vortr. N. F. XV, 349.