is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spangenbergus (Ioann.), Tabulae compendiosae in Evangelia et Epistolas quae dominicis festisque diebus populo in Ecclesia proponi solent, etc. Ab innumeris quibus scatebant haereseön erroribus restitutae, opera Laur. a Vili.avicentio. Lovanii, excud. Barthol. Gravius suis sumpt. et Petri Zangrii Tiletani 1563. f°.

Spanheim (de) — Histoire de la papesse Jeanne, fidèlement tirée de la dissertation latine de Mr. —. 3e éd. 2 tom. (1 vol.) Av. fie. La Haye 1736. kl. 8°.

Spanner (Andr.), Polyanthea sacra ex universae Sacrae Scripturac

utriusque Testaraenti figuris, syrobolis, testimoniis collecta, etc.

2 tom. (1 vol.) Venetiis 1741. f°.

Specimen doctrinae a Jesuitis in Serainario Leodiensi traditae tribus capitibus exhibitum. S. 1. et a. kl. 8°. E. M.

Speculum sive theoria doctrinae Jesuiticaec nee non theatrum sive praxis Jesuitarum. Ad Europan proceres et status. S. 1. 1608. 40.

Spillinann (Jos.), Die englischen Martyrer unter Heinrich VIII. Freibure i. Br. 1887. 8°.

Erganzungshefte zu den „Stimmen aus Maria-Laach", 38.

Spillinann (Jos.), Die englischen Martyrer unter Elisabeth bis n;8v Freiburg i. Br. 1887. 8°.

Erganzungshefte zu den „Stimmen aus Maria-Laach", 39, 40.

Spiritus Leilis Batavus — Open brief aan den Paus te Rome, door een Nederl. achterneefje van den Wandsbecker Bode, Asmus, —. Arnhem 1853. 8°. E. jvi.

Spittler (I.. Th. von), Ueber die Geschichte und Verfassung desjesuitenordens. Herausgeg. und mit einer chronol. Uebersicht der Geschichte des Ordens und einigen Urkunden begleitet von I,**. Leipzig 1817. 8°.

Spittler (Lod. 1 im.), Oordeelkundige geschiedenis van het Pausdom. Met aanm. door J. Gurliït. Nader overgez. door H. E. G. Paulus. Uit het Hoogd. en met aanm. verm. door Herm. van Lil. 2 dln. Delft, Rotterdam 1827, 30. 8°.

Spoors (T.), J. Broeder, J. Knotter, M. van Heeck, J. Schaegen, Verhandelinge over de onbarmhartige stilzwijgentheit, en den ongeregelden handel van de zoo genaemde goede priesters en paters, enz. Delft 1718. kl. 8°. ii»

Sprenger (Jac.), Malleus maleficarum. In tres divisus partes, etc. Hac postr. ed. per Raff. Makfeum summo studio ill. et a multis erroribus vindic. Venetiis, ap. Io. Ant. Bertanum 1576. 8°.

Sprujt (G. B.), Antipapistische felheid of 1'rotestantsche plichtsbetrachting? Open brief aan Mr. L. J. G. van Ogtrop. Amsterdam iSSS. 8°.

2e dr. Amst. 1888. 8°.

3e dr. Amst. 1889. 8().

4C dr. Amst. 1889. 8°.

I