is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staplctoiius (Thom.), Promptuarium Catholicum ad instructionem concionatorum contra haereticos nostri temporis, super omnia evangelia totius anni, tam dominicalia quam de festis. I. Pars dominic. Lugduni, in off. Iuntarum 1591. II. Pars quadragesim. Coloniae Agr., in ofF. Birckmannica, sumpt. Arn. Mylii 1594. 8°.

Staplctoiius (Thom.), Promptuarium morale super evangelia dominicalia totius anni, etc. Pars hyemalis et aestivalis. Antverpiae, ex off. Plantiniana, ap. vid. et Ioann. Moretum 1591. 8°.

Stapletonus (Thom.), Tres Thomae seu de S. Thomae Apostoli rebus gestis; De S. Thoma archiepisc. Cantuariensi et martyre; I). Thomae Mori Angliae quondam cancellarii vita. Adj. est oratio funebris in laudem Arn. de Ganthois. Duaci, ex off. Ioann, Bogardi 1588. 8°.

Staplctoiius (Thom.), Universa justificationis doctrina hodie controversa, libris XII tradita, etc. Parisiis, ap. Mich. Sonnium 1582. f".

Starkonborffli (L. Tjarda van), De onwettigheid van de invoering der pausselijke hierarchie in de Ned. 's Gravenhage 1853. 8°.

Steininctz (Andr.), The novitiate; or, a year among the English Jesuits. A personal narrative, etc. London 1846. 8°.

Steitz (Georg Ed.), Wie beweisen die Jesuiten die Nothwendigkeit der Ohrenbeichte ? 5e Aufl. Frankfurt a. M. 1853. 8°.

Stella (Did.), De contemnendis mundi vanitatibus libri tres. Ex Hispan. lingua in Ital. trad. per Hier. Foresti, ex Ital. in Lat. transl. a Petr. Burgundo. Coloniae, ex off. Birckman. sumpt. Arn. Mylii 1585. 8°.

Stolling uyt eene thesis, in 't openbaar den 15 July 1784 te Weenen verdeedigd, in welke de kerk van Utrecht voor echt Katholyk erkend wordt. Met twee andere stukken, enz. Utrecht 1784. 8°. R. K.

Stelling — Die — des Papstes auf dem Concil. 2e Aufl. Freiburc i./Br. 1869. 8°.

Das Ockuracnische Concil, 2.

Stem — Eene — uit Duitschland over de Oud-Katholijken in Nederland in de XIXe eeuw. Uit het Hoogd. Groningen 1862. kl. 8°.

Stom van Maria, dienstmaagd des Heeren, tot Pius, bisschop van Rome. [Door D. T. Huet.] Rotterdam 1853. 8°.

Stom Eene — uit het volk tot het volk in deze gewigtige dagen. Deventer 1856. 8°. E. M.

Stembus — De —. Een woord aan mijne medekiezers, door den schrijver van „Dat niemand uwe kroon neme". Amsterdam 1853. 8°.

Stemmen over elk concordaat, het concordaat van 1827, en eene concordaatsbulle. Utrecht 1841, 8°. ' E. M.