is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toletus (Franc.), Summa casuum conscientiae sive de instructione sacerdotum lib. VII. Item De peccatis liber unus, cum Bullae caenae Domini dilucidatione. Coloniae Agr. 1603. 8°.

Toletus (Fr.), Summae, De instructione sacerdotum libri septem: De peccatis liber unus: cum Bullae Coenae Domini dilucidatione, etc. Lugduni, ap. Hor. Cardon 1599. 8°.

Tonius (Herm.), Gedachte en raadgeving aan de schrijvers, (zich noemende Een' Protestant), van de brieven tot antwoord op de vraag: Zal de scheidsmuur tusschen de Katholyken en Protestanten nog langer blyven staan? 's Gravenhage 1824. 8°. E. M.

Tomson (Joann.), Dissertatio circa quaestionem incidentalem, an confessarii teneantur sibi circa festivitatem Paschae confitentium inquirere et annotare nomina. Acc. Apologia adversus censuram Petri Dens. Antverpiae etc. 1759- 8°. E. M.

Tonstiilliis (Cutheb.), De veritate corporis et sanguinis Domini Nostri lesu Christi in Eucharistia. 2* ed. Lutetiae, ex off. Mich. Vascosani '554- 4°.

Toorenenberffen (Ald. van), Brielle en Heiligerlee. Twee feestvieringen in 1868. Protest tegen de ultramontaansche geschiedenismishandeling van abt Brouwers. Utrecht 1S69. 8°. E. M.

Toorenenbergen (Alb. van), Een ernstig woord in de ernstige omstandigheden dezer dagen tegen de ernstige toekomst. Arnhem 1853. 8°.

Toorenenbergen (Alb. van), De martelaren van Gorkum. Utrecht 1865. 8°.

Hierachter monographiën over Petr. Cansius en Alex. Hegius.

Tooreneiibergen (Alb. van), De Roomsche kerk in betrekking tot de waarheid Gods. Toespr. Purmerende 1858. 8°. E. M.

Toorenenbcrgen (J. J. van), Maria, de moeder des Heeren, naar de Heilige Schrift. Leerr. Amsterdam 1855. 8°.

Topiarius (Aeg.), Conciones in Epistolas et Evangelia, quae per Sacram Quadragesimam populo in Ecclesia proponi solent: e tabulis Jac. Veldii concinnatae. Antverpiae. ex off. Christ. 1'lantini 1573. 8°.

Topiarius (Aeg.), Conciones in Evangelia et Epistolas, quae Dominicis [festis totius annij diebus populo in Ecclesia proponi solent: e tabulis Laur. a Villavicentio elaboratae. 4 part. (2 vol.) Antverpiae, ap. Christ. Plantinum 1574. 8°.

Tot hiertoe en niet verder. Tweede brief aan J. R. Thorbecke. De stemming op 17 Mei. Door B[eelaert]s [Van Blokland], Utrecht 1853. 8°.

Tourneinine — Déclaration du père —Jésuite, sur des écrits supposés, qui paroissent dans le 2d tome des Anecdotes sur la Constitution. Paris 1732. 40. E. M.