is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloemert (Aug. Alstenus), Christelyke aanwyzinge op 't Euangelie der Zon-dagen ende feest-dagen des loopenden jaers. Amsterdam, by Paul. Matthysz. 1650. f°.

Blondellus (Dav.), De Ioanna Papissa: sive famosae quaestionis, an foemina ulla inter Leonem IV et Benedictum III, Romanos Pontifices, media sederit, xvxy.pi<rij. Amstelaedami, typ. Toann. Blaeu 1657. kl. 8°. 3

Bolland (G. J. P. J.), Wat is Protestantenplicht bij de eerstkomende algemeene verkiezingen? Rede. Leiden 1900. 8°. E. M.

Bont (Bern. J. M. de), „Jacobus Buyckius exulans libenter.'' Mijn antwoord aan R. Fruin. Amsterdam 1896. 8°.

Boone (Joann. Bapt.), Jos. Vandermoere, Prosp. Coppens, Jos. van Hecke, De prosecutione operis Bollandiani quod Acta Sanctorum inscribitur. Namurci 1838. 8°.

Breet (J. de), Koning Willem II en de Evangelische Kerkbode. Grave 1842. 8°.

Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum etc. Nunc novis officiis usque in a. 1846 concessis auct. Mechliniae 1848. 8°.

Brief — Open — aan den Paus, In antwoord op zijne uitnoodiging aan alle Protestanten en niet-Roomschen, om zich bij de Roomsche kerk te voegen. Ter bezorging gegeven aan den abt Brouwers. Door een Protestant. 2e dr. Haarlem 1869. 8°. E. M.

Briefe eines Protestanten [Christ. Gottl. von Murr] über die Aufhebung des Jesuiterordens. 3 Ste. (1 Bd.) O. O. 1773, 74- kl- 8°.

Het 3® st. met naam van den schrijver.

Broek (J. G. Le Sage ten), Onderzoek een heilige pligt voor alle Protestanten. Grave 1843. 8°.

Brueys, Ondersoek der redenen, dewelke gelegenheit gegeven hebben tot de scheidinge der Protestanten, enz. Uit 't Fr. Antwerpen 1683. 12°.

Bruyii (J. de), De brief aan Paus Pius IX, van F. W. Smits, predikant te Hellevoetsluis, toegelicht. 's-Hertogenbosch enz. 1870. 8°. E. M.

Caliour (A.), Des Jésuites. Par un Jésuite. 2 part. 2e, ie éd. Paris 1844. 8°. E. M.

I. Examen des textes. II. Examen des faits historiques.

Calomnie — De la — ou instruction du procés entre les Jésuites et leurs adversaires, sur la matière de la calomnie. I Par Ant. Arnauld.1 2e éd. S. 1. 1716. kl. 8°.

La morale pratique des Jésuites, VIII.

C.anisius (Petr.), Manuale Catholicorum in usum pie precandi collectum. Augustae Vind. 1835. I2°-