is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot (J. Y. de), De H. Thomas van Aquino als wijseeer. Rede. 2e dr Amsterdam 1894. 8°.

Uroote (Joh. Ludw. von), Chronologisches Verzeichniss der Erzbischöfe Bischofe, pabsthchen Statthalter und Aftererzbischöfe zu Utrecht' Augsburg 1792. 8°.

(a 1111 ui lig (J. H.), De eenheid der Kerk. Toespr. naar aanl. der encycliek van Paus Leo XIII „over de eenheid der Kerk". Nijmegen 1896. 8°.

UilIm-Ilulm (Ida), Von Babyion nach Jerusalem. Arnheim 1851. 8°.

Halm-Halm (Ida), Ein Büchlein vom guten Hirten. Arnheim 1853. 8°.

Halm-Halm (Ida), Aus Jerusalem. Arnheim 1852. 8°.

Halm-Halm (Ida), Die Liebhaber des Kreuzes. 2 The. (1 Bd") Arnheim 1852. 8°.

Hefele(CARLjos.), Conciliengeschichte. Bd. I—V. Arnheim 1855-64. 8°.

Heinert (Anth. van), Vertroostinghe in alle lijden ende teghenspoet. Een devoot en seer troostelijc boecxken voor alle bedructe herten. Item noch seven meditatien, op elckë dach vander weken, met haren ghebeden. Thantwerpen, by Guilliaem van Parijs 1569. 120.

Hemert (Ant. van), Vertroostinghe in alle lyden, en tegenspoedt • leerende hoe dat wy ons, godtvruchtelijck nae de alderheylighste willé Godts, behooren te dragen, in alle sieckten, enz. Hier by seer schoone meditatien, op elcken dagh vande weeck, met haer gebeden. Amsterdam, by Corn. Dircksz. Cool z. j. 8°.

Herstelling — Hoe nuttig dat de — der Jesuieten zou wezen voor de onderwyzing der jongheyd in de Nederlanden. Z. pl. 1793. 8°.

Heg (D. E.), J. W. Brouwers om zijne „De Nederlanden en de gevierden

te Heiligerlee" voor de vierschaar der historiesche waarheid gedaagd. Rotterdam z. j. 8°.

Hirselier (Joh. Bapt.), Das Leben der seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria. Arnheim 1854. 8°.

Historia Japonensis anni 1624, continens felicem christianae fidei progressum, et varia Japonensium Christianorum pro fide certamina. Ex literis Joann. Froes datis ad P. Mutium Vitellescum. Ex. Ital. idiom. in Lat. transl. Moguntae 1628. 40.

Hoensbroecli (von), Das Papstthum in seiner sozial-kulturellen Wirk-

samkeit Bde. Leipzig 1900— . 8°. L. S.

I. Inquisition, Aberglaube, Teufelsspuk und Hexenwahn.

Hugeiipoth (J. B. van), 1868: mijn droom. 1871: de revolutie. Amsterdam 1871. 8°.

Huis — Het — van Oranje en de Jesuiten in Nederland. Eene beschouwing in de 19e eeuw. Haarlem 1847. 8°.