is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11898 toebehoorende aan

- - - I

gemeenten. anderen. Opnierlüflpii en bijzoinMedcn.

w » « ü xt Yel(3- Krijtende Onkostenj .. , .. „ _T Veld- Krijtende Onkosten NAMEN. ... , NAMLN. . x

yrujhten. tiend, (onraad).: raohten. tiend, (onraad). i , ^^

M

l li tt

I

i ! i

i I I II ! '

'

i

' i "

i j

|

l

I

I . I n

I I ;

I

l I I

I ifi I

i

I

' l

Jij ' !

j

' II I