is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1898 toebehoorende aan

li —

GEMEENTEN. ANDEREN. 0pffl6Fl[jll£611 6D bÜZODlleittll.

NAMEN Vel<5" Onkosten1' \ \ M E X Velli" Kr'jtenae Onkosten |

vruchten tiend, (onraad). * vruchten. tiend, (onraad), i i——————

I [ ! I ———

I I I

I

| | ' I

I I i |

iii I

i iii*

i ii ' i

: 1

— — I — — Waterschap , ƒ 172

Veen.

Wijk f 88

— i — — — Waterschap 1301 — Het waterschap heeft deze tiend

Herpt. afgekocht maar blijftm/d heffing

voortgaan om uit de opbrengst de afkoopsom af te lossen.

! j

— - ___(•)ƒ O.io.

— — — I — — — — — ■ Opgegeven als Kroon- óf Staats-

— — — — — — — — j Idem. (domein.

1 |

ƒ 88 ƒ 1473 I

1 II II