is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROVINCIËN „ .

BN B IJ ZONDERHEDEN

GEMEENTEN. betrekking hebbende op de tiend-opbrengst in 1898.

NOOBD-BBABANT.

Breda Niet alle particuliere tienden onder <lit kantoor werden publiek verpacht.

Werkendam 1K98 was geen normaal jaar, daar «Ie bezaaiing met winter-en zomerkoren dit jaar bijzonder

groot en de oogst goed geslaagd is.

Os Tienden van het Kroondomein zijn onder dit kantoor niet bekend.

Heesuh De particuliere tienden zijn in 't openbaar aangeboden, iloeh ingehouden wegens gebrek

aan gegadigden, daar de aanwezigen afgesproken hadden niet te bieden als onraad ge ld werd bedongen; later uit de hand verpacht.

Grrave \ unwege het Kroondomein hadden geene verkoopingen of verpaehtingen van tiend-

vruchten plaats.

Nuland Onder deze gemeente is één perceel Staatstiend ingehouden wegens onvoldoend bod; de

vruchten zijn ingezameld en verkocht voor ƒ 22.—.

St. Michielsgestel . . Alle Rijkstienden onder St. Michielsgestel, waaronder ook behooren enkele perceelen onder St. Oedenrode en Bokstel, zijn verkocht aan de gemeente St. Michielsgestel bij akte van 28 Februari 1898, goedgekeurd bij da wet van 14 Juli 1898, Slbl. 182. De gemeente heeft den aankoop gedaan met het doel om tot geleidel ij ke ontheffing dertiendpliehtige perceelen te geraken.

Dongen Het domaniaal tiendrecht (rentambt Breda) wordt ingezameld.