is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE II.

OPGAVEN

OMTRENT DE

KAPITAALS WA ARDE

welke bij aangifte voor het recht van successie en bij overgang krachtens koop of scheiding in de jaren 1884 tot en met 1898 hier te lande aan tienden is

toegekend, vergeleken met die, welke bij toepassing der wet van 12 April 1872 (Stbl. No. 25) in 1899 als afkoopprijs zou verschuldigd zijn.